Dobrá rada

O povinnom zmluvnom poistení

251
0
Zdieľaj

Každý vodič, ktorý sa pohybuje po cestných komunikáciách, je povinný sa pri akejkoľvek cestnej kontrole preukázať sa nielen vodičským a technickým preukazom, ale aj potvrdením o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. PZP musí mať zo zákona uzatvorené každé vozidlo s prideleným EČV, čiže všetky:

  • osobné automobily,
  • ale aj tie nákladné,
  • motorky,
  • či štvorkolky,
  • autobusy,
  • niektoré špeciálne vozidlá, ako napr. aj historické.

Na preukázanie zákonného poistenia slúži biela, resp. zelená karta. Obe karty dostanete od poisťovne, pričom bielu kartu potrebujete na území Slovenska, za hranicami sa budete preukazovať zelenou kartou. Na bielej karte máte uvedené údaje o poistenom automobile, ako aj vaše a samozrejme dobu trvania poistenia, čiže základné údaje na identifikáciu. Na zelenej karte máte aj vypísané krajiny, v ktorých vám povinné zmluvné poistenie platí. Potvrdenie o uzatvorení PZP teda noste stále pri sebe, resp. v aute, spolu s ostatnými dokladmi, vyhnete sa tak mastnej pokute. Tá sa môže vyšplhať až na 3 000 eur.

Preto je rozumné spraviť si výpočet a porovnanie ceny PZP online cez uzavripzp.sk – zaistíte si takto najvýhodnejšiu ponuku. Na kalkulačku budete potrebovať pár minút času.

Naozaj musím mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Áno. Stanovuje to zákon. Na cestách dochádza denne k niekoľkým nehodám, či už vážnejším alebo len tzv. ťukancom. Ak už spôsobíte akúkoľvek škodu niekomu inému, vďaka poisteniu nemusíte hradiť spôsobenú škodu z vlastného vrecka, ale pomôže vám poisťovňa. Ak by nebolo poistenie povinné, asi si viete predstaviť, aké ťažké by bolo domôcť sa peňazí od vinníka nehody. Takto si účastníci vymenia svoje údaje a kontakt na poisťovňu, ktorá už vyrieši zvyšok.

Celý názov je vlastne povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Upravuje ho novela zákona č. 381/2001 Z.z., kde je upresnené, ktoré vozidlá musia mať PZP a taktiež stanovuje minimálne limity poistného plnenia. Minimálna výška sa menila začiatkom roku 2019. Teraz je teda vo výške 1 050 000 eur čo sa týka vecnej škody a ušlého zisku. Pri náhrade škody na zdraví, či pri úmrtí, sa minimálny limit zvýšil na 5 240 000 eur. Maximálne limity nie sú stanovené, môže si ich určiť samotná poisťovňa.

Pozor na platnosť povinného zmluvného poistenia

PZP je bežne uzatvárané na jeden rok. Každé vozidlo by malo mať uzatvorené zákonné poistenie už pri svojej prvej ceste. Ak ste kúpili auto, pri zápise na polícii už musíte preukázať, že ste poistenie zaplatili.

Najväčším problém pri platnosti zákonného poistenia je asi platba. Pamätajte na to, že ak za poistenie nezaplatíte, nebude platné. Niektorí vodiči si ale myslia, že takto prejdú poisťovni cez rozum. Chcú zrušiť poistenie, tak si myslia, že ak zaň nezaplatia, môžu si automaticky uzatvoriť iné poistenie u inej poisťovne. Nie je to však celkom pravda. Výpoveď povinného zmluvného poistenia má svoje pravidlá a je potrebné sa nimi riadiť. Takže ak si aj nájdete výhodnejšie poistenie, počkajte, kým bude možné podľa vašich poistných podmienok zmluvu vypovedať a až potom uzatvorte nové PZP. Vyhnete sa tak mastnej pokute.

A prečo vlastne nie je možné prepoistiť sa kedykoľvek počas rok? Predovšetkým asi preto, aby sa zabránilo chaosu. Povinné zmluvné poistenie je jednoducho v poistnej zmluve definované na dobu určitú, teda jeden rok a až po tomto období môžete poisťovňu zmeniť. Pri snahe mať to najlacnejšie PZP by ste sa nakoniec mohli zbytočne zamotať a vyšlo by vás to drahšie. Ďalším dôvodom je aj to, že ak by ste neostali v poisťovni aspoň 12 mesiacov, mohli by ste prísť o bonus za bezškodový priebeh. Tak by ste teda za ďalšie poistenie automaticky zaplatili viac.

Viacerí vodiči počas roka musia či už zmeniť ŠPZ alebo im bolo auto ukradnuté alebo ho predali. Ako je potrebné postupovať v takýchto prípadoch? Pri zmene evidenčného čísla z dôvodu, že ste menili trvalé bydlisko, postačí, ak túto skutočnosť spolu s novým číslom oznámite svojej poisťovni. Ak by vám čísla ukradli, tiež zmenu nahlásite poisťovni, ale v tomto prípade budete musieť krádež dokladovať aj potvrdením od polície. ŠPZ môžete ešte meniť v prípade, ak auto mení majiteľa. Vtedy ale poistenie zaniká a nový majiteľ je povinný si uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie. Predchádzajúcemu majiteľovi bude pri zrušení poistky vrátená alikvotná časť poistky.

 

 

 

Zdieľaj
Previous articleElektrické vykurovanie – aké sú výhody?
Next articleKtoré domáce zviera je najmenej náročné na starostlivosť?