Dobrá rada

Aké doklady potrebujete pre vybavenie hypotéky a pôžičky?

6642
0
Zdieľaj

O pôžičky a hypotéky nie je momentálne núdza. V súčasnosti je pomerne ľahké získať oboje. Rozmýšľate, že si vezmete na krk jedno, alebo druhé? To by ste najprv však mali vedieť, aké doklady k tomu potrebujete. Čítajte ďalej a dozviete sa.

Základným dokladom je žiadosť o hypotekárny úver alebo pôžičku. K nim je však povinné predložiť niekoľko ďalších dokladov. Platí pravidlo, že čím viac peňazí žiadate, tým je proces komplikovanejší a vyžaduje si taktiež viac dokladov. Pozrime sa najprv, ako to je s hypotékou.

Doklady potrebné pre vybavenie hypotéky

Hypotéka je ťažší oriešok. Ide o najnáročnejší typ úverov pre fyzické osoby, ktorý si vyžaduje kompletnú administratívu. Hypotekárne úvery sa pohybujú vo vysokých číslach, kvôli čomu si banka potrebuje overiť, či ste ako klient tento typ záväzku schopný pravidelne a bez problémov splácať a, pokiaľ nebodaj dôjde na najhoršie, speňažiť založenú záruku, ktorá je najčastejšie v podobe inej založenej nehnuteľnosti.

Takže, čo všetko potrebujete? Okrem dokladov o totožnosti a dokladov o príjmoch žiadateľa sú potrebné doklady, ktoré preukazujú účel úveru a hlavne doklady, ktoré sa týkajú založenej nehnuteľnosti (majetku).

V dokladoch o príjmoch sú zahrnuté:

  1. doklad o príjmoch, ktorý je potvrdený vašim zamestnávateľom, alebo v prípade živnostníka alebo s.r.o. daňové priznanie,
  2. výpisy z vášho bankového účtu,
  3. doklady o ďalšom príjme, ktoré sú akceptované danou bankou, v ktorej žiadate o hypotekárny úver.

V dokladoch o majetku sú zahrnuté:

  1. list vlastníctva k zakladanému majetku,
  2. znalecký posudok k majetku,
  3. návrh na vklad záložného práva. 

V dokladoch o preukázaní účelu úveru sú zahrnuté:

  1. kúpna zmluva,
  2. zmluva o budúcej kúpnej zmluve,
  3. zmluva o dielo,
  4. ostatné doklady pri špecifickom type hypotéky (projekt, faktúry a podobne).

Tieto doklady sa spolu so žiadosťou o úver predkladajú banke a následne prebieha schvaľovací proces. Čím dlhšie trvá vybavenie jednotlivých dokladov, tým dlhšie budete čakať na schválenie alebo neschválenie hypotéky.

Doklady potrebné pre vybavenie pôžičky

Pôžičky pred výplatou a mikropôžičky

Pôžičky pred výplatou a mikropôžičky sa dajú vybaviť takmer okamžite. V istých finančných inštitúciách stačí k vybaveniu iba občiansky preukaz. Jedná sa o pôžičky s nízkou sumou, u ktorých sa pri najlepšom dá získať suma niekoľko tisíc eur. Tento typ pôžičky sa však neodporúča. Dôvodom sú podmienky, za ktorých sa pôžička poskytuje – častokrát sú stanovené podmienky pre klienta veľmi nevýhodné. Pokiaľ ste však na túto situáciu odkázaný, vždy si všímajte RPMN, tento ukazovateľ zobrazuje všetky náklady, ktoré za pôžičku zaplatíte.

Spotrebný úver 

Čo sa týka podmienok a dokladov pre spotrebný úver, je to individuálne a závisí to od konkrétnej finančnej inštitúcie (banka alebo nebankovka). Existujú aj banky, pri ktorých sa dá získať bezúčelový spotrebný úver. Pri ňom stačí iba čestné vyhlásenie bez podmienky svoj príjem dokladovať. Pri ostatných typoch je zas nutné tradične poskytnúť doklad o príjme od zamestnávateľa.