PR

Nové nariadenie GDPR je už za dverami. Aké zmeny môžeme očakávať?

1590
0
Zdieľaj

Nové nariadenie, ktoré prichádza z Európskej únie, schválené Európskou radou, je už za dverami a čoskoro vstúpi do platnosti. Nedá nám preto neupozorniť vás, že sa tak udeje 25.05. 2018. Nariadenie týkajúce sa takmer 95% podnikateľských subjektov upravuje a zabezpečuje relevantnú manipuláciu s osobnými údajmi.

Pre koho GDPR platí?

Nová legislatívna úprava sa bude týkať každého podnikateľského subjektu, ktorý spracúva osobné údaje, alebo je ich sprostredkovateľom. Úprava sa tak bude týkať aj účtovníkov, právnikov alebo reklamných agentúr.

Prísne podmienky pre súhlas so spracovaním dát

Tým, že vám užívateľ osobnú údaje poskytol, nie je ešte potvrdené, že podnikateľský subjekt s nimi naloží podľa seba. GDPR bude kontrolovať, akým spôsobom bol súhlas získaný. Pre užívateľa musí byť vytvorený jednoduchý, zrozumiteľný a jednoznačný súhlas v prípade, že si želá, aby jeho osobné údaje boli spracované. Okrem toho firma bude musieť uvádzať, za akým účelom informácie spracúva, prípadne s kým ich bude zdieľať.

Privacy Impact Assessment

PIA je nástroj, ktorý umožňuje odhalenie zabezpečenia osobných údajov. V princípe ide o to zistiť, na koľko sú údaje v prípade úniku rizikové z hľadiska súkromia klienta. Ešte v procese spracovania je tak možné zistiť, ako účinná ochrana osobných údajov je.

Oznámenie pochybenia pri manipulácii s osobnými dátami

Únik osobných údajov je vskutku citlivou záležitosťou a po takomto zistení je podnik nútený oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 72 hodín. Firma musí vyvinúť maximálnu snahu, aby dané pochybenie napravila a odhalila, ktoré údaje presne boli nelegálne získané.

Súhlas zákonného zástupcu

Táto novinka sa týka neplnoletých užívateľov, ktorí by chceli využiť danú službu, pri ktorej je potrebné dovŕšiť plnoletosť. V prípade, že užívateľ je mladší ako 16, rokov je požadovaný súhlas zákonného zástupcu.

Pokuty sú strašiakom

Presne 20 000 000 miliónov eur alebo pokuta až do výšky 4 % svetového ročného obratu podniku za posledné účtovné obdobie. Presne takéto sankcie hrozia podnikateľským subjektom, ktoré pri zavádzaní a následnom dodržiavaní pravidiel GDPR pochybia.

Potrebovali by ste si preveriť, či máte nastavenú ochranu osobných údajov podľa GDPR tak, ako by mala byť? Kontaktujte www.osobnyudaj.sk