Zaujímavosti

Zvieracie pytačky

1685
0
Zdieľaj

Zachovanie druhu nie je tak jednoduchá záležitosť, ako by sa mohlo zdať. Obyčajné stretnutie samčeka a samičky niekedy nestačí. Preto si príroda vytvorila mnohé spôsoby, aby sa jeden druhému zapáčili.

Rozmnožovanie nie je iba jednoduchý akt párenia, predchádza mu strastiplná cesta, ktorá niekedy zahŕňa boj s protivníkom, dlhé cestovanie, tance. Navyše zvieratá sú v tomto období menej obozretné, vlastná bezpečnosť nie je vtedy najpodstatnejšia. Keď sa samček stáva viditeľným pre samičku, stáva sa nápadným aj pre svojich nepriateľov.

Prvým znakom pytačiek je putovanie zvierat z miest kde zimovali, na miesta, kde sa chcú na jar rozmnožovať. Nie sú to iba sťahovavé vtáky, ale aj veľryby, tulene, salamandre, lososy, ropuchy, netopiere, soby. Na novom území si samček ohradzuje svoje teritórium zvukmi, zanechaním pachu, sfarbením, aby ostatných upozornili, na akom území sú pánmi. Podľa svojim možností a schopností si vyberú výhodnejšiu alebo menej lukratívnu a menšiu oblasť. Pokiaľ zvieratá tieto hranice dodržiavajú, susedské vzťahy sú pokojné. Ak však protivník prejde na územie iného, dôjde k stretu. Ten však našťastie nebýva na život a na smrť.

Vlk

Ako príklad uvedieme správanie vlkov. U vlkov je výstražným správaním vrčanie, určité postavenie uší, chvosta, otočenie krku, prižmúrenie očí alebo vycerenie zubov. To všetko má význam a jasne ukazuje náladu súperov. Porazený vlk nastaví svojmu premožiteľovi krk, ktorý je najzraniteľnejšou časťou tela. Je to prejav podriadenosti a nadradený vlk preto nezaútočí.

U zvierat, ktoré žijú v skupinách platí významné hierarchické členenie. Hierarchické vzťahy sú určené ich prvým stretnutím, víťaz sa stáva pánom s prednostnými právami.

Výstražné postavenie tela a zvuky, ktoré predstavujú súboj samcov má zároveň aj prilákať samičky. Keď samček uvidí alebo zavetrí samičku, zmení svoje správanie a zvláštnymi pohybmi a zvukmi jej dáva najavo svoju náklonnosť. S narastajúcim vzrušením rastie aj útočnosť, preto proces pytačiek môže pôsobiť bojovne. Po spárení v niektorých prípadoch samička alebo samec partnera odoženie, dokonca môže samička samca zjesť. U niektorých druhov zvierat partneri vytvoria trvalý pár a spoločne sa starajú o potomstvo.

Svadobné tance teda majú tri funkcie:

  • Prekonať prvotnú útočnosť a strach
  • Zvýšiť príťažlivosť pre partnera
  • Vytvoriť trvalý pár, ktorý sa stará o potomstvo

Páv

Jedným z esteticky najvýraznejších zvierat je nepochybne páv, teda samec páva. Keď sa mláďatá narodia, vyzerajú takmer ako ich matky a nedá sa určiť pohlavie iba podľa vzhľadu. Perie sa začne sfarbovať po 6 mesiacoch. Samcom páva začínajú rásť ich signifikantné perá na chvoste vo veku 3 rokov. Krásny farebný rozprestretý chvost láka samičky. Získať tú najlepšiu samicu ale nie je jednoduchá úloha, preto páv používa aj ďalšie spôsoby vábenia. Štúdia uverejnená v The British Journal of Anomal Behaviour napríklad ukázala, že chvost má nielen estetickú funkciu, ale keď je rozprestretý perie sa chveje a vydáva špecifický nízkofrekvenčný zvuk, ktorý je pre ľudské ucho nepočuteľný. Samec hýbe určitými perami v závislosti od toho, do akej diaľky chce svoj signál vyslať.

Samica páva má na svojom hrebeni na hlave špeciálne senzory na zachytenie týchto signálov prichádzajúcich aj z veľkej diaľky. Tie potom vibrujú v rovnakej frekvencii ako samcov chvost. Páv môže svoj chvost zatriasť až 26 krát za sekundu, čo vytvára akúsi tlakovú vlnu, ktorá doslova rozochveje samičkinu hlavu.

Pávy sú pri lákaní samičiek dokonca prefíkané. Pri kopulácii totiž vydávajú určitý špecifický zvuk, ktorý dokážu napodobňovať, aj keď sa práve nepária. Takto sú pre samice viac atraktívni, pretože pôsobia viac sexuálne aktívni ako ich protivníci.

Pávie perá sú také fascinujúce vďaka mikroskopickým štruktúram kryštálového tvaru, ktoré odrážajú rôzne vlnové dĺžky svetla v závislosti od ich rozmiestnenia, čo vedie k týmto krásnym jasným farbám. Podobným spôsobom je vytvorená farba aj na krídlach motýľov a na perí kolibríkov.