Dobrá rada

Ako vyzerá posledný semester študenta na vysokej škole?

1734
0
Zdieľaj

V januári začína skúškové obdobie na väčšine vysokých škôl, pričom študenti tretieho ročníka bakalárskeho programu a druhého ročníka magisterského programu sa prehupnú do posledného a zároveň aj kľúčového semestra.

Posledný semester by si mal študent užiť so všetkým. Ak sa nerozhodnete pokračovať ďalej, skončí vám študentský život a budete sa musieť dostať do bežného programu. Vstávať ráno do práce, robiť nadčasy a podobne. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, čo všetko vás v poslednom semestri čaká.

Vyberiete si tému bakalárskej a diplomovej práce

Samozrejme záleží na každej vysokej škole, ako má stanovené pravidlá. Kým niekde sa vyberá téma záverečných prác už v predchádzajúcich semestroch, niekde až začiatkom toho posledného. Čo odbor, to iná náročnosť, iné témy. Vyberte si také tému, ktorá je vám najbližšia, aby ste vedeli, o čom vôbec píšete. Bakalárska a diplomová práca musí mať teoretickú a praktickú časť, pričom práve v tej praktickej sa ukáže, ako danej téme rozumiete.

Opäť podľa odboru sú ešte nejaké predmety, a tak vás semináre a prednášky neminú. Aj keď nájdu sa odbory, kde už sa v podstate neučíte, len sa celý semester pripravujete na záverečné skúšky.

Kde hľadať podklady?

Veľa času strávite pravdepodobne v knižnici. Vo väčšine univerzitných knižníc sú aj počítače, a tak môžete prelínať tlačenú literatúru s internetovými zdrojmi. Zamerajte sa na to, aby sa vždy knižka vzťahovala k téme, o ktorej píšete. V hodnotení sa totiž zohľadňuje aj to, či ste neutiekli od témy, či ste použili správnu literatúru a podobne.

Jeden semester na napísanie práce je pre niekoho málo

Diplomová aj bakalárska práca má vždy vymedzené, koľko strán minimálne musí mať. Ak počas štúdia ešte pracujete, tak nemáte na písanie práce toľko času. V knižnici zrejme veľa času nestrávite a záverečnú prácu napíšete len tak, aby bola napísaná, čo sa potom prejaví na výslednej známke. Kvôli nekvalitnej práci dokonca nemusíte byť pripustení k záverečným skúškam. Ak si nechcete predĺžiť študentské roky, tak sa venujte písania záverečnej práce čo najviac. Prípadne si objednajte služby, ktoré ponúka portál epodklady.sk. Pomôže vám s písaním záverečnej práce.

Ako si prácu obhájiť?

Pri obhajobe pred univerzitnou komisiou je nevyhnutné, aby ste sa zamerali len na to najdôležitejšie. Skôr než o teórii hovorte o praktickej časti, pretože tá je pre komisiu dôležitejšia. Teóriu si totiž vie naštudovať každý. Potrebovať budete sebavedomie. Vôbec sa ničoho nebojte a suverénne predneste všetko, čo si pripravíte. Akonáhle komisia uvidí, že si ste istí v kramflících, pochopí, že danej téme vskutku rozumiete a nebude vás viac trápiť.

Študentský život prináša veľa zábavy a zážitkov, však tiež vyžaduje starostlivosť a prípravu na štúdium. Už sa tešíte, až sa dostanete do posledného semestra?