Dobrá rada

Dlhopisy – vhodná investícia pre bežných ľudí

4976
0
Zdieľaj

Dlhopisy predstavujú jednu z najstarších a najznámejších možností finančných investícii. Svoju popularitu si udržujú hlavne kvôli tomu, že neznamenajú také riziko ako akcie alebo menové trhy. Pre väčšinu investorov predstavuje zastúpenie dlhopisov v portfóliu vhodné vyváženie. Prostredníctvom svojej nižšej volatility (miery kolísania) totiž zmierňujú výkyvy portfólia.

Ako to funguje

Vláda, firmy a banky vydávajú dlhopisy s účelom získať finančné prostriedky. Investor im pri nákupe tieto finančné prostriedky poskytne s prísľubom, že dostane naspäť vloženú finančnú čiastku spolu s úrokmi, ktoré predstavujú výnos.  Tie sú vyplácané do konca platnosti dlhopisu, kedy investor získa naspäť aj finančnú čiastku, ktorú pri kúpe zaplatil. Dlhopis je obchodovateľný cenný papier, čo znamená, že ho investor môže počas celej doby do konca platnosti predať.

Druhy dlhopisov

Na finančnom trhu existujú 4 skupiny dlhopisov.

Štátne dlhopisy na Slovensku nie sú veľmi obľúbené. Dôvodom sú takmer nulové až záporné úrokové výnosy. Je to v dôsledku rastúcej aktivity nákupu hlavných svetových centrálnych bánk, ktoré znížili úrokové sadzby vo väčšine krajín eurozóny.

Podnikové dlhopisy sú vydávané prevažne veľkými podnikmi a bankami. Tie oproti štátnym dlhopisom poskytujú zaujímavý výnos na súčasnej úrovni 3-5 % s prijateľným rizikom. Pre verejnosť nie sú až také známe, zato na finančnom trhu predstavujú bežne využívaný investičný nástroj.

Hypotekárne záložné listy vydávajú banky a sú kryté záložným právom na nehnuteľnosť, vďaka čomu je zabezpečená bezpečná investíciu na stredne dlhé obdobie. Väčšinou sa s nimi obchoduje v rámci dôchodkových a podielových fondov. Ich nevýhodou je nižší úrokový výnos (1-3%), pričom sa svojou dobou splatnosti vyrovnávajú splatnosti termínovaných vkladov.

Poslednou skupinou sú komunálne dlhopisy. Tie však existujú už iba ako poučka v školských učebniciach a reálne sa nimi neobchoduje. Posledný dlhopis vydalo mesto Žilina ešte v roku 2003 so splatnosťou v roku 2008.

Diverzifikácia je dôležitá

Ako bolo spomenuté na začiatku, dlhopisy predstavujú vhodnú voľbu pre ľudí, ktorí chcú zhodnotiť svoje peniaze a zároveň pritom veľmi neriskovať. Súčasný trend u dlhopisov naznačuje, že najvýhodnejšie je investovať do podnikových dlhopisov. Dlhopisy podnikov, ktoré sú na trhu ustálené a disponujú s veľkým kapitálom spolu s prospektom do budúcnosti predstavujú tie najlepšie príležitosti na investovanie.

Prvá investícia

Dlhopisy si môžete zaobstarať sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľa. Ako začiatočníkovi sa však odporúča využiť služby sprostredkovateľa, kým môže byť obchodník s cennými papiermi, alebo banka. Dlhopisy je možné získať aj prostredníctvom zahraničného sprostredkovateľa, tu však hrozí riziko jazykovej bariéry a absencie osobného kontaktu.

Otázkou teda zostáva, či sa viac oplatí využiť služby obchodného makléra (brokera) alebo banky. Výhodou oproti banke sú nižšie poplatky, ktoré si za svoje služby účtujú. Nevýhodou je zase minimálna požadovaná suma za investíciu. U bánk je to presne opačne. Účtujú si za svoje služby vyššie poplatky, no za to vyžadujú menšiu požadovanú sumu pri prvotnej investícii. Pre bežného človeka je teda vhodnejšie využiť služby banky.