Zaujímavosti

HOJDAČKA EMÓCII A CITOV – zneužívanie situácii

820
0
Zdieľaj
HOJDAČKA EMÓCII A CITOV – zneužívanie situácii

Hranie na city, manipulácia, citove vydieranie , emócie, apel

Jedine u človeka je uvedomelá činnosť prežívať emócie , pocity a city. Na nižšej úrovni sa to prejavuje aj  u zvierat, ktoré dokážu prežívať pocity a emócie svojho majiteľa alebo človeka , s ktorým sa stretnú. Oni sa riadia intuíciou a vlastným vnútorným programom. U ľudí , predovšetkým u žien aj u mužov, sú tieto schopnosti vyvinuté na vysokej úrovni.  Empatia , vcítenie sa , emócie , pocity a city , ľútosť i súcit s potrebami niekoho iného v našom okolí zapína „materský pud“ , postaraj sa, pomôž , zachráň, pomôž ak je v tvojich silách a možnostiach ,ale často aj na úkor vlastného pohodlia alebo svojich vlastných problémov.

Problém môže nastať na strane toho kto pomoc potrebuje , ale aj na strane pomáhajúceho :

Problém na strane prosiaceho

hranie na city – poukazovanie na nedostatok prosiaceho často prechádza do citového vyhrážania( vydierania) najmä v partnerskom živote a manželstve, vety typu „ Ak ma necháš , zabijem sa !“ ide o hranie na city a nesprávny spôsob a pokus udržať si partnerku pri sebe , žiadna žena/ žiaden muž si nechce zobrať na svedomie smrť niekoho koho miluje.

strach z opustenia( rozchod alebo rozvod ) – mnoho ľudí sa dostane do manipulácie zo strany partnera , upadne do strachu a zostáva s ním / s ňou len preto , aby predišli prípadnému pokusu o sebevraždu , alebo kombináciu vraždy a sebevraždy – výhražné reči typu „ Ak ťa nebudem mať ja , nebude ťa mať nikto!“ – tu už môže ísť aj o vážnu poruchu osobnosti manipulátora

pocit viny a výčitky na strane manipulovaného partnera – citové vydieranie vedie k stavu úzkosti , depresie a frustrácie z neschopnosti pomôcť sebe alebo partnerovi a taktiež sa často pridruží – pocit vlastnenie druhého človeka a nesloboda v rozhodovaní a konaní.

Problém na strane pomáhajúceho

– pomoc z vlastného osobného rozhodnutia – nastáva vtedy , keď osoba , ktorá pomoc poskytuje nie , je do svojho rozhodnutia žiadnym spôsobom vtiahnutá , nútená alebo vydieraná… Je to schopnosť prejaviť empatiu a pocit spolupatričnosti , súcitu alebo ľútosti. Na základe uvažovania a kritického myslenia sa dobrovoľne vedome rozhodnem pomôcť osobe alebo osobám – svojim spôsobom– venujem čas , vypočujem a poradím, darujem hmotné dobro ( peniaze , nákup , oblečenie a potreby do domácnosti ), darujem psychickú podporu , radu , prípadne poskytnem kontakt na odborníka v danom probléme      ( lekár , psychológ , ústav na liečbu závislosti…)

pomoc na osobnú prosbu potrebného / prosba zástupná – za tretiu neprítomnú osobu – venujem čas vypočutiu si problému a všímam si znaky na odhalenie prípadnej manipulácie , citové vydieranie a hra na city prostredníctvom inej osoby ( dieťa , vozičkár , človek na barlách ) alebo zvieraťa ( leží tam vychudnutý a smutný pes alebo mačka ), ak je to prosba o pomoc za neprítomnú osobu snaha sa skontaktovať s danou osobou , či má o pomoc záujem , nátlak a emočné apelovanie vytvára tlak nanútenej alebo vynútenej pomoci na základe emócii súcitu a ľútosti a tie pocitu viny ( nepomohol som chudákovi )

žobranie pred kostolom / miestom s vysokým výskytom ľudí – pomoc žobrákovi alebo bezdomovcovi patrí veľmi často k ťažkým rozhodnutiam , najmä ak sa nachádzajú pred kostolom do ktorého ma videli vchádzať alebo vychádzať , sledujem reakcie na prípadne odmietnutie alebo ponúknutie náhradnej alternatívy ( veľmi často využívajú žobráci na obohatenie dieťa – je rozdiel pozerať sa na žobráčku so špinavým a ufúľaným dieťaťom na rukách , kde je snaha hrať na city iného „pozri ako som na tom zle , neviem sa postarať o svoje dieťa , keď už nie je pre mňa tak aspoň preto malé by ste mohli niečo dať, nasleduje príbeh ( najčastejšie vymyslený , alebo prifarbený vlastný )“ reakcia väčšiny ľudí je ľútosť a súcit s dieťaťom, že nemôžem odmietnuť pomoc tak slabému , čo sa nevie samé o seba postarať.

odmietnutie pomoci prosiacemu (alternatíva k jeho /jej žiadosti)- veľmi často ide:

 žobranie o peniaze na jedlo – ak ponúkne pomáhajúci alternatívu k prosbe o peniaze ( ponuka nákupu podľa výberu do nejakej sumy-10 eur, stravné lístky na nákup jedla v reštaurácii / obchode , ponuka uvarenia jedla a jeho donesenie, prípadne odkaz na charitu a centrá pomoci núdznym, rehoľné inštitúty…) a reakcia prosiaceho je, že nechce nič z alternatív – vyplýva z toho jediná vec –peniaze- chcel na drogy , alkohol , ale nie je na jedlo alebo ak nasleduje nadávanie alebo preklínanie so strany prosiaceho – ide o jasnú manipuláciu spojenú s citovým vydieraním .

žobranie o peniaze na cestu -za rodinou / zdravotníckeho zariadenia / okradnutie o peniaze  a iné príbehy o nevyplatenej mzde a pod. – v tom prípade sa doporučujem tiež  nedávať peniaze do ruky, ponúknutie alternatívy  ( kúpenie lístka do miesta kam chce ísť , odprevadenie pomocou autobusu do daného zdravotníckeho zariadenie ak má pomáhajúci ten čas , poskytnutie pomoci pri ceste na políciu a podanie trestného oznámenia za nevyplatenie mzdy / prípadne odprevadenie k zamestnávateľovi  a poskytnutie psychickej opory pri žiadosti samotného prosiaceho o peniaze od zamestnávateľa )  ak bude znova reakcia , že chce len peniaze , tak je jasné , že príbeh je vymyslený a ide znova o manipuláciu s emóciami a pocitom súcitu a ľútosti

Všetko sú to psychické hry a manipulácie z našim rozumom , ktoré manipulátor využíva najčastejšie pocity a emócie ale aj ľútosť , súcit na vyradenie triezveho uvažovania a kritického myslenia a presadiť svoje ciele. Manipuláciou sa to stáva vtedy ako niekto dlhodobo zneužíva pomoc iných ľudí prostredníctvom apelov alebo citového vydierania alebo hraním na city.

Apel na ľútosť , súcit alebo empatiu stavia človeka do role obete a podriadenej pozície, daný človek sa zbavuje zodpovednosti a prenecháva ju na iného/ obviňuje celý svet / hrá smutného a skormúteného / obete systému ..

Napríklad aj takéto vety poukazujú na tento typ apelovania :

 „ Ak mi tie poznámky nedáš, tak tú skúšku nemám šancu spraviť.“

„Ospravedlňte prosím, že som to nestihol. Bol som včera na pohrebe.“

„Viete, aký bol život ku mne krutý.

Typy apelov / apelovania na druhého

Ak manipulátor použije k presadeniu svojho názoru stanoviska alebo pravdy alebo ich vyvrátenie emócie druhého – hovoríme o emocionálnych apeloch. Často sa nátlakom na emócie a pocity vyvolá vyradenie kritického myslenia a uvažovania nad výrokmi alebo cieľmi manipulátora

1. apel na názor väčšiny- manipulátor sa snaží dosiahnuť také názory , emócie a pocity ,aby sa manipulovaný človek rozhodol, či chce stáť na okraji spoločnosti sám a bez priateľov/ kolegov alebo sa bude usilovať ostať v spoločenstve priateľov a kolegov , aj keď názor má vnútorne opačný ako väčšina

 2. apel na spolupatričnosť – snaha manipulátora vedie cez solidaritu a spolupatričnosť , ide o získanie partnera na svoju stranu. Udržanie priateľského kontaktu vzbudzuje príkladom z vlastnej rodiny alebo jeho samého, často tvrdeniami sme na jednej lodi a sme tím z rovnakým osudom . Vytváranie pocitu , že iba spolu to dokážeme , keď budeme držať pri sebe a budeme solidárnymi z druhými

3. apel na strach /obavu- snahou manipulátora je v ľuďoch vyvolať strach / obavu o seba svoj život /život príbuzných ( tento apel sa používa počas súčasnej situácie s Covid 19), vystrašiť ľudí natoľko , že buď sa uzavrú do seba a budú sa báť len otvoriť dvere , aby napr. neochoreli, budú agresívni na ľudí , ktorí to s opatreniami nepreháňajú, vyvolajú tlak a vlnu nevôle a strach z budúcnosti , alebo sú ochotní robiť veci , ktoré by za normálnych okolností nikdy nespravili , alebo sa natoľko zľaknú , že zamýšľaný plán neuskutočnia často nikdy , hoci manipulácia pominie… Využije to manipulátor na presadenie vlastného cieľa.

4. apel na umiernené pocity- manipulátor volí zlatú strednú cestu , neprikláňa sa ani na jednu stranu ,tvrdí , že pravda je niekde uprostred . ide o spojenie emócii a kritického myslenia . Je potrebné sa zamyslieť nad dvoma extrémne krajnými situáciami a potom , čo je zlatým priesečníkom medzi nimi a túto elegantnú zlatú strednú cestu propagovať ako jedinú správnu.

5. apel na férovosť – tak ako aj v športe fair-play , je to uznávané ako hodnota férovosti , čestnosti tak aj práca medzi kolegami predstavuje samotnú hodnotu , patrí k najlepším zbraniam manipulátora. Ide o presadzovanie cieľa na základe voľby manipulátora , nie človeka , ktorý je on-line

6.apel na súcit – je to silný pocit , ktorý nás podvedome núti konať , ale pri argumentácii alebo hádke býva tento súcit zavádzajúci  často dochádza k strate slov a argumentov, keď manipulátor citovo vydiera ,a lebo hrá na city. Snaží sa osobu s ktorou máme konflikt ukázať v hrdinských skutkoch a skvelej práci a vás postaviť do role nesúcitnej a málo empatickej osoby.

Obrana proti manipulácii , citovému vydieraniu

  1. Najdôležitejšie je spoznanie manipulácie podľa emocionálnych apelov – najčastejšie ľútosť a súcit
  2. Manipulátor nevysvetľuje , nemá rozumné argumenty – obrana je výzva k rozumným dôvodom svojej požiadavky a kladenie kritických otázok
  3. taktikou pre psychicky odolných jedincov je ignorovanie predkladaných apelov
  4. taktika „preskakujúcej gramoplatne“ –ide o asertívnu metódu – neustále opakovanie určitých veci – chcem /nechcem –viacnásobné opakovanie dodá vysloveným slovám –väčšiu vážnosť a dojem u partnera

Apelovať na druhých prostredníctvom ľútosti , je nastavenie , že seba kladiem do nadradenej pozície a ponižujem obchodného partnera. Pocit dôležitosti , že bezo mňa by tu nič nefungovalo . hráme sa na hrdinov a záchrancov, cítime sa dôležitý a potrebný priam nevyhnutný pre chod firmy.

Pozor si treba dávať na pasce manipulátorov – vyhovenie požadovanému sa rovná dobrý pocit z následným vyhorením a celkovým vyčerpaním fyzicky , psychicky a tiež finančne). Strach , že prídeme o svoju domnelú dôležitosť vedie, že z pasce nechceme vycúvať.

Ak odmietneme pre nejaké dôvody už hrať „manipulátorovu hru na ľútosť a súcit z kolegom/kolegyňou a jej ťažkým životom“ dostaneme sa pod paľbu kritiky , posudzovania a tiež nepríjemností spôsobených našou tkz. neférovosťou a nečestnosťou v očiach manipulátora a okolia. Dostaneme sa do začarovaného kruhu ústupkov a pritvrdzovania v emočnom apelovaní na splnenie požiadaviek. Jediným únikom je preseknúť kruh pocitov a emócii a vrátiť sa z nadradenosti verzus podradenosti k rovnocenným vzťahom z obchodným partnerom…