Dobrá rada

Poznáte hodnoty CRP testu?

24326
0
Zdieľaj

Vysoká teplota, nádcha, kašeľ, to sú problémy, ktoré čas od času trápia nejedno dieťa. Preto je potrebné u lekára vykonať výter pre presné stanovenie pôvodcu ochorenia. Následne sa čaká zopár dní, kým budeme poznať výsledky. To bola však minulosť.

V súčasnosti patrí do výbavy mnohých detských ambulancií a u dorastových lekároch prístroj pre rýchle stanovenie CRP, C-reaktívneho proteínu. Toto zariadenie dokáže z malého množstva krvi v priebehu 5 minút stanoviť, či ide o vírusového alebo bakteriálneho pôvodu infekcie.

CRP test si môžete vykonať aj sami doma. Lekárom je však málokto a je preto potrebné poznať výsledky testovania. A práve preto v dnešnom článku rozoberieme hodnoty CRP testu a ich význam.

Hodnoty, ktoré prístroj určí

CRP je pomôckou pri diferenciálnej diagnostike, ktorá rozlišuje medzi dvomi ochorenia s podobnými príznakmi na stanovenie presnej diagnózy. Ide o:

 1. infekcie dýchacieho traktu – vírusové (bronchitída) alebo bakteriálne (pneumónia),
 2. infekcie močového traktu – cystitída alebo akútna pyelonefritída,
 3. zápalov ochorenia čriev – uclerózna kolitída alebo Crohnova choroba,
 4. systémové zápalové ochorenia – systémový lupus alebo reumatoidná artritída.

Všeobecné hodnoty výsledkov sú nasledovné:

 1. > 100 mg/l – bakteriálne infekcie,
 2. 50 – 100 mg/l – bakteriálne infekcie, občasné pri vírusových infekciách,
 3. 25 – 50 mg/l – existuje infekcia a to buď bakteriálna alebo vírusová,
 4. 10-25 mg/l – zvýšená hodnota s malou diagnostickou dôležitosťou.
 5. < 10 m/l – normálna hodnota

Vírusové infekcie a infekcie horných dýchacích ciest

Všeobecným pravidlom je:

 1. hladina CRP je vyššia pri bakteriálnych infekciách dýchacieho traktu než pri vírusových,
 2. hladina CRP je vyššia pri infekciách dolného dýchacieho traktu než pri infekciách horného dýchacieho traktu,
 3. hladina CRP závisí od dĺžky trvania choroby.

Výnimka býva pri určitých vírusových ochoreniach, kedy môže byť hľadina CRP relatívne vysoká, ako napr. pri víruse Epstein Barr (mononukleóza, adenovírus, vírus panainfluenzy).

Ďalej sa zistilo, že takmer 1/3 detí s akútnym zápalom stredného ucha vo veku do 1 roku má zvýšenú hodnotu CRP <75 mg/l. Staršie deti s bakteriálnym akútnym zápalom stredného ucha dokáže byť hodnota CRP > 100 mg/l.

CRP ďalej býva užitočným pri diagnóze zápale čelovej dutiny. Viac ako polovica prípadov má CRP viac ako 25 mg/l.

Pri prvých dňoch rubeoly je priemerná hodnota sérového CRP zvýšená na 15 mg/l a zriedkavo nad 30 mg/l. V prípade nekomplikovaných osýpok je hladina CRP normálna, poprípade iba mierne zvýšená. Pri vážnych prípadoch s komplikovanou infekciou dýchacích ciest, ako je bakteriálna superinfekcia je priemerná hodnota CRP výrazne zvýšená.

Infekcie močového traktu

Tu je hodnota CRP závislá od toho, ktorá časť močového traktu je infikované. Pri meraní hladiny CRP u 4-19 ročných dievčat so zápalom močového mechúra sa zistili hodnoty CRP pod 30-50 mg/l (stredná hodnota < 10 mg/l). V skupine pacientov s pyelonefritídou boli u všetkých pacientov namerané hodnoty nad 10-20 mg/l, často presahujúce 100 mg/l (stredná hodnota 75 mg/l, rozsah do ~ 230 mg/l).

Slovo na záver

Jednotlivé hodnoty je vždy dobré skonzultovať s lekárom. Samotná hodnota musí byť braná do úvahy v súvislostiach, ktoré najlepšie pozná práve lekár. Preto je CRP dobrou pomôckou, ale posledné slovo by mal mať vždy doktor.