Zaujímavosti

Včela kontra počítač

5529
0
Zdieľaj

NAKOĽKO inteligentná je obyčajná včela medonosná? Je očividne oveľa inteligentnejšia ako dnešné najvýkonnejšie superpočítače. A tie sú zázrakom miniaturizácie.

Jeden z najvýkonnejších počítačov na svete môže dosiahnuť úžasnú rýchlosť spracovania 16 gigaflopsov. Slovami laika, taký počítač môže každú sekundu vykonať 16 miliárd jednoduchých aritmetických operácií, ako je napríklad sčítanie dvoch čísel. Naproti tomu skromný odhad počtu všetkých elektrických a chemických dejov, ku ktorým dochádza v mozgu včely, ukazuje, že nižší živočích, akým je včela medonosná, vykonáva desať biliónov operácií za sekundu. To je úžasné!

Včela to všetko dokáže s oveľa menšou spotrebou energie než počítač. Podľa časopisu Byte „mozog včely medonosnej spotrebuje menej ako 10 mikrowattov… Je asi o sedem rádových hodnôt lepší než najefektívnejší počítač, ktorý sa dnes vyrába.“ A tak pre funkciu vyše desiatich miliónov včelích mozgov vystačí energia potrebná pre jedinú 100-wattovú žiarovku. Dnešné najefektívnejšie počítače spotrebujú na vykonanie ekvivalentného počtu operácií stámiliónykrát väčšie množstvo energie.

No včely medonosné dokážu oveľa viac než počítače. Vidia farebne, cítia vône, lietajú, lozia a udržiavajú rovnováhu. Majú schopnosť navigácie, keď pri lokalizovaní zdrojov nektáru letia na dlhé vzdialenosti, a potom sa dokážu vrátiť do úľa a oznámiť správny smer ostatným včelám. Sú tiež celkom schopnými chemikmi. Aby z nektáru vyrobili med, pridávajú doňho špeciálne enzýmy. Vyrábajú včelí vosk, ktorý používajú pri stavbe a oprave svojich úľov. Pripravujú špeciálnu potravu pre svoje larvy, ako je materská kašička a peľ v plástoch. Chránia svoj domov tak, že rozpoznávajú a odháňajú votrelcov.

Ako dobré gazdinky, pravidelne z úľa odstraňujú odpad a iné smeti. Regulujú klímu v úli, a to buď tak, že sa zhlukujú dokopy, aby im v zime bolo teplo, alebo sa ovievajú sviežim vzduchom a kropia sa vodou počas leta. Keď ich domov začína byť preplnený, včely sú dosť inteligentné na to, aby vedeli, že niektoré musia odísť. A tak si pre starý úľ vyvolia novú kráľovnú a stará kráľovná sa spolu s mnohými robotnicami vyrojí, aby založila novú kolóniu. Najprv sú však vyslaní prieskumníci, aby preskúmali nové miesta. Po ich návrate a porovnaní ich informácií zavedú takzvané sliedičky roj do jeho nového domova.

Včely, tieto nižšie živočíchy, to všetko robia bez akejkoľvek vonkajšej pomoci či usmernenia. Pracujú samostatne. Ale superpočítače si vyžadujú tímy programátorov, inžinierov a technikov. To sa nedá porovnať! Včely sú naozaj zázrakom miniaturizácie.