Životný štýl

Začarovaný kruh – Frustrácia a a depresia v čase Covid 19

703
0
Zdieľaj
Začarovaný kruh – Frustrácia a a depresia v čase Covid 19

Marec roku 2020 sa zapíše do histórie ako rok depresie a frustrácie, ktorá neustále pretrváva. Prišiel k nám na Slovensko vírus z Číny. Od toho okamihu sa na celom svete viedli siahodlhé diskusie o tom , či je koronavirus- covid 19 , novou biologickou zbraňou Číny proti Amerike , je to zbraň 3.sv.vojny, vznikol prirodzene ako ďalších xy iných vírusov –koronavírusov ( lebo aj chrípka je coronavírus – čo si mnoho ľudí neuvedomuje , alebo uvedomuje a prirovnávajú Covid 19 k chrípôčke – silnejšej alebo slabšej , príznakovej alebo skoro vôbec nie) , istotou je však to , že s nami zostane a je potrebné sa s ním naučiť žiť. U mnohých ľudí stav s týmto vírusom vyvolal vlnu nevôle a odporu. A tak si poďme predstaviť vplyv tohto vírusu a izolácie na ľudstvo . Môžeme začať najviditeľnejším z nich a to frustráciou.

Čo je to frustrácia

Frustrácia je druh emócie, kedy nejakej veci alebo stavu nerozumieme, chceme ju kontrolovať , ale sa to nedá a nemá nad tým žiaden vplyv.

Mohli by sme ju rozdeliť do dvoch skupín

  1. Negatívna frustrácia (samota , opustenosť , negatívne pocity , smútok)
  2. Pozitívna frustrácia (motivácia)

Frustrácia väčšinou nastupuje vtedy , keď sme vytvorili maximálne kvalitné úsilie na získanie pracovného miesta, snažili sme sa učiť / pracovať , ale výsledky boli= 0, tak isto súvisí s našou sebahodnotou a sebaprijatím, naše pocity nás dokážu prevalcovať a vyústia do strachu niečo urobiť a pohnúť sa z miesta, strach z nových výziev , fóbie zo zoznámenia a pod.

Delíme ich na  :

  1. Vnútorné zdroje– sklamanie a negatívne hodnoty súvisiace s našou sebahodnotou, ciele , ktoré sa nám nepodarilo splniť, tiež môže ísť o strach zo situácie , ktorú nemáme pod vnútornou kontrolou a kvôli nemu sa nezoznámime s novým kolegom ,predavačkou v stánku, nepôjdeme autobusom so šoférom , ktorého nepoznáme a iné.
  2. Vonkajšie zdroje- vplyv vonkajšieho prostredia, fyzické podmienky na výkon práce alebo športu, je to niečo čo nám narúša naše plány a nie sme schopný to zmeniť a bráni nám to v dosahovaní predsavzatí a cieľov , ktoré sme si stanovili- v terajšej dobe je lokdown, opatrenia , zákazy , zatvorenie hraníc , Home Office a iné

Pri samotnej frustrácii strácame pevnú pôdu pod nohami, cítime sa izolovaní a nemáme ani len v horizonte najbližšieho obdobia ako to pôjde ďalej, mení sa všetko zo dňa na deň a niekedy aj častejšie. Strácame pocit istoty a pravidelnosti nejakých činností na ktoré sme si zvykli a zrazu je to iné. Je tu niečo , čo doteraz tu nebolo , nemôžeme chodiť von , a testovanie narúša pocit autonómie ľudského tela , nakoľko nie sú dané procedúry na báze dobrovoľnosti ale je vyvíjaný permanentný nátlak, pod rúškom ochrany zdravia. Medzi frustráciou a depresiou je veľmi tenká hranica. Ďalším typom delenia frustrácie vzhľadom na pandémiu. Patrí sem

Sociálna frustrácia – máme túžbu žiť spoločensky ísť napríklad do divadla , kina alebo disko– okolnosti nám to zakazujú a táto sociálna izolácia od blízkych, rodiny, priateľov, kolegov či spolužiakov v nás postupne vytvára tlak chcieť opatrenia a núdzu s pocitu osamelosti a fyzického kontaktu porušiť a tajne sa stretnúť s inými. No v našom vnútri to začína vytvárať nepokoj a tiež strach z možnej nákazy vás ako osoby prípadne ,že vy sám niekoho nakazíte. Niekedy prichádzajú výčitky.

Práca z domu (Home Office)- počas tohto obdobia veľmi často používaným slovným spojením ako pracovisko vytvorené doma. Mnoho ľudí si to pochvaľuje sú to najmä takí , čo sú introvertní a aj za normálnych okolností sa najbezpečnejšie cítia doma. Teda , aby mohli byť len tak sami a nepotrebujú k svojmu životu veľké davy ľudí a prudké zmeny ako k tomu dochádza na pracovisku väčšiny firiem, nový zamestnanec , nový technologický postup , cudzí učitelia a pod. existujú , ale ľudia , ktorí sú ich presným opakom , sú spoločenský , potrebujú ľudí a preto je zavretie medzi štyrmi stenami ako psychické väzenie. V domácnostiach je o to náročnejšie ak sú stálymi členmi aj deti a zvieratá.

V takýchto podmienkach sa potom nedá pracovať bez prípadných neoficiálnych prestávkach ako je obed alebo ukladanie detí na spánok , venčenie miláčikov , prípadne hygienická prestávka v podobe prechádzky na čerstvom vzduchu , alebo cigaretka na balkóne. Pred začatím takejto činnosti je spoločná dohoda , piliere a pravidlá , aby nevznikali zbytočne konflikty a neboli vypäté emócie.

S pohľadu dieťaťa , keď mama neodišla do práce , teda neopustila domácnosť , automaticky to v jeho hlavičke znamená má voľno a môže sa so mnou hrať. Takýmto spôsobom si bude vynucovať pozornosť aj domáci miláčik , keď zistí , že gazda je doma a tým pádom nebudem sám a poďme von aj 10x za deň , veď si nešiel do práce , si doma = máš celý deň iba pre mňa…

Dotyková frustrácia- je typ úzkosti , kedy je človek nútený obmedziť alebo úplne zastaviť osobný kontakt , teda dotyky a musí dodržiavať odstup (dištancovanie ). Mnohým najmä deťom , ale aj dospelým sa často stáva , že ich citová nádoba je prázdna a túžia po pohladení , dotyku , bozku , objatí a to sa im nedostáva a vzniká efekt –citové vyprahnutie- teda stav nedostatku lásky, čo sa najmä pri úplne malých deťoch prejavuje mrzutosťou , plačlivosťou a nepokojom. Pri dlhodobej izolácii vzniká aj pocit osamelosti a nechcenej samoty.

Novodobé prostriedky túto samotu môžu nahradiť len v obmedzenej miere. Táto osamelosť sa týka aj ľudí žijúcich sami , alebo v domovoch sociálnych alebo opatrovateľských služieb – bez návštev a v izolácii sa dostaví stav smútku , apatie , nechutenstva ( strácanie sa pred očami) , chradnutie – tí ľudia zažívajú pocit unikania života z ich vnútra , vysychajú a následne môžu zomrieť z opustenosti.

Materiálna frustráciasnaha o bežné materiálne zabezpečenie začína postupne zlyhávať narastajúcim počtom nielen chorých ľudí, ale aj zatváraním prevádzok , obľúbených podnikov , nemožnosť sa zhromažďovať a v neposlednom rade donútenie ľudí k objednávaniu a styku s inými len prostredníctvom internetu, tiež nemožnosť si napríklad oblečenie a obuv vyskúšať a tým predchádzať nesadnutiu veľkosti. Potom nedostatok tovaru v obchode s potravinami a v drogérii – húfne nákupy, tlačenice a pod.

Duchovná frustrácia-  pre veriacich ľudí a kňazov je to dosť veľká psychická aj emočná záťaž , že nemôžu slúžiť ľuďom sviatosťami ani v posledných okamihoch ich pozemského života. Prichádza ku kríze , že sa pomoc k pacientom v nemocnici , domove sociálnych služieb ale ani v domácnosti nedostane posledné pomazanie,duchovná útecha a Eucharistia.

Mnohí kňazi sa rozhodli pre obetu , že keď pre zatvorené kostoly nemôžu ľudia legálne prísť za nimi , tak sa garde musí otočiť a kňazi pôjdu za ľuďmi do ich obydlí , k nemocničnému lôžku ako člen pomocného personálu a zároveň budú útechou a dávať pokoj a vnášať lásku tam, kde jej pre vyčerpanie a vyhorenie začína byť málo.

Praktizujúcim veriacim chýba účasť na svätej omši , pobožnostiach a adorácii , sviatostný život a spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí ako sú oni sami. Pri dlhodobej izolácii prežívajú strach , stres , krízu viery. Necítia sa dosť silní , ako ich predchodcovia , ktorí boli zatváraní do väzení alebo mučení pre vieru , prípadne vojna a koncentračný tábor.

Ľudia si so sebou nemohli zobrať nič , čo by aspoň z diaľky pripomínalo kríž alebo iný náboženský symbol. U všetkých náboženstiev sú dôležité stretnutia skupiny (cirkev alebo spoločenstvo), praktikovanie náboženského kultu (obrady alebo sv. omša v závislosti od náboženstva)

Reakcie na frustráciu

1.Priama reakcia , často vyvrcholí tým , že sa rozbehne hlavou proti múru , nechceme sa zastaviť , ani keď sme mnohopočetne krát narazili hlavou do betónu –prekážky , ktorú nedokážeme zdolať . Najčastejším prejavom frustrácie je agresivita a hnev , niekedy strach a bezmocnosť. Takisto aj zameranie frustrácie pretavenej do agresivity sa prejaví deštrukčným spôsobom

–  Slovnú deštrukciu – vulgarizmy , nadávky , vyvršovanie sa

– Fyzická deštrukcia – jej zameranie sa prejaví buď voči osobám , prírode  zvieratám – proti okoliu  sebapoškodzovanie , búchanie si hlavy o stenu  opitie sa a iné – proti sebe

2.Obranné mechanizmy – patria najčastejším reakcia na situáciu , ktorú sme nezvládli , deje sa tak často na podvedomej úrovni . Snažíme sa oklamať samých seba alebo aj iných  , že my nie úplne alebo vôbec nemôžeme za vzniknutú situáciu, hľadáme na celej situácii kúsok dobra

a) racionalízácia- snažíme sa prísť rozumom na to , prečo sme zlyhali a prečo sme neboli schopní predísť chybe , ktorá spôsobila neúspech. Následne začneme tvrdiť , že vec alebo činnosť , ktorú sme nezvládli , alebo tam bola prekážka , ktorú sme nedokázali prekonať , sme v skutočnosti ani tú vec nikdy nechceli , alebo v tej činnosti nikdy nerobili

b) sublimácia- za každú cenu chceme zaujať pozornosť a odvrátiť ju od nášho neúspechu a preto propagujeme koníčky alebo činnosti morálne neprípustne, ale svoje záľuby alebo činnosť pretavíme alebo premeníme , na to čo je v inej oblasti dovolené

c) kompenzácia – ak sa v našom živote vyskytne situácia , ktorá nám spôsobí smútok , trápenie alebo depresiu , a nie sme schopný danú vec dosiahnuť prirodzenými ani umelými prostriedkami – nahradzujeme ( kompenzujeme ) to vecou alebo činnosťou , ktorá veľmi úzko súvisí s cieľom , ktorého sme pre vonkajšiu alebo vnútornú príčinu neboli schopný prekonať- dôjde k náhrade , ktorá nám uľaví a nebudeme sa pre zlyhanie až tak trápiť

d) projekcia- je to vlastne prenesenie zodpovednosti , alebo dôvody zlyhania na niekoho druhého. Často sa stáva , že projekt našej zmeny je v tom druhom človeku nie v nás samých. Prechovávame k niekomu city , ale ten nás odmieta , tak si v hlave vsugerujeme , že vlastne my voči nemu necítime nič , to len ten druhý cíti niečo voči nám.

e) regresia – je spôsobená fyzickým , psychickým alebo duševným úpadkom , nastane určité zastavenie vývoja , pre extrémny stres , strach bolesť , úzkosť . Dajme tomu dieťa je už naučené chodiť na záchod v doprovode mamy a vždy sa vypýta , regres nastane ak dané dieťa klesne o vývojovú úroveň nižšie , alebo sa zasekne a prestane dozrievať a vráti sa na predchádzajúci vývojový stupeň , začne sa pocikávať a vyžadovať znova plienky – stáva sa to niekedy pri tom , keď tieto deti majú mladšieho súrodenca , ktorý je na svojom vývojovom stupni podľa veku správne a dozrieva do vyššieho stupňa vývoja a ten vývojovo starší súrodenec padne na úroveň toho mladšieho a tým pádom dané prejavy a správanie už nie vhodné pre neho vzhľadom na iný vek.

Ak sa frustrácia nepodchytí v začiatkoch , kedy ešte človek nevykazuje sklony k depresii alebo agresivite k svojmu okoliu alebo k sebe samému , je možné mu účinnejšie pomôcť. V tomto stave človek často zažíva stratu energie a pociťuje zmeny nálad ,začínajú prevládať negatívne tendencie , ktoré môžu vyústiť  do deprivácie ( ide o vážnejší a horšie prekonateľný stav smútku a sklamania, pocit nedostatku lásky sa podpíše po psychickú depriváciu – ak sa nelieči môže prejsť do vážnych až psychiatrických diagnóza alebo  prípadne do existencionálnej frustrácia  (ide o stratu zmyslu života a svojej vlastnej existencie , pocity zbytočnosti a nepotrebnosti , môže vyústiť do pokusov o sebevraždu)- tieto stavy pomáha zvládať psychoterapia , prípadne psychiatrická liečba

Frustračná tolerancia – ide o vplyv samotnej frustrácie na jedinca je individuálna a miera odolnosti, tolerancie je vrodená. Pri nízkej frustračnej tolerancii jedinec podlieha rýchlejšie a jednoduchšie frustrácii ako keď je tá odolnosť vyššia , čím častejšie sa zažívajú frustračné tendencie , tým je človek odolnejší- napríklad rodičia postihnutého dieťaťa majú vysokú odolnosť voči frustrácii nakoľko sú jej denne vystavený v prítomnosti dieťaťa, takíto ľudia sú odolnejší a neriešia banality.

Akceptovanie života a životných okolností umožňuje prekonanie frustrácie….

„Bez ohľadu v akých problémoch sa nachádzaš, mal by si ich vyriešiť. Predovšetkým nevyriešené frustrácie môžu viesť k hnevu, závisti a žiarlivosti. Všetko naokolo čo je ti nepríjemné ťa od ostatných odcudzuje, v dôsledku čoho si osamelý. Pridaj k tomu stres, nejakú chorobu a pocit, že si uviazol na mŕtvom bode, neschopný spraviť žiadny pokrok. Tu môžeš vidieť ako frustrácia môže viesť k beznádeji a depresiám. To sú dobré dôvody, prečo radšej frustráciu vyriešiť, ako do nej spadnúť.“ (Pavol Džama,: https://blog.porazskolu.sk/ako-prekonat-frustraciu/ bod II.)

Riešenie frustrácie

2 zložky frustrácie

  1. chceš to
  2. nedostaneš to

Najrýchlejší spôsob ako s toho von :

  1. prestaň niečo chcieť silou mocou
  2. dávaj iným , čo chceš aj ty sám

Prestaň na niečo vkuse čakať

Väčšina ľudí si nedokáže vážiť a naplno využívať to čo má , a preto sa im často nedarí dosiahnuť to čo chcú, lebo to nie je potrebné pre ich život . Často nás nefrustrujú okolnosti okolo nás , ale v nás samotných . Nikto za teba nič nespraví ani jedno rozhodnutie o tom , či budeš radostný alebo smutný a , či tvoj život necháš závisieť od okolností a iných ľudí a stále budeš mať výhovorky prečo to vlastne nejde zmeniť a tým v sebe živíme závisť , žiadostivosť , pýchu a iné zlé vlastnosti , ktoré nebudujú ale priam podkopávajú naše sebavedomie…

Nedá sa mať všetky záležitosti sveta okolo nás a ani v nás mať pod kontrolou. Tajomstvo šťastného života je niekedy prijatie okolností , keď sa nevyvíjajú podľa našich predstáv a pracovať na tom čo sa zmeniť dá a akceptovať to , čo zmeniť sa nedá teraz ( neskôr možno áno ), alebo sa to nedá zmeniť teraz a ani neskôr. V našom živote je dôležité premenovať všetky naše problémy a krízy na príležitosť k zmene zmýšľania a konania v našom živote

Zastaviť sa a zhodnotiť situáciu

Tak daj si pomyselnú stopku , predtým než niečo spravíš , vypeníš niekomu vynadáš, alebo urobíš zbrklo rozhodnutie o niečom, tak sa zastav s telom, psychikou aj mysľou. Je naozaj všetko čo chcem teraz urobiť nevyhnutné , dobré , rozumné , neprivedie to mňa alebo niekoho iného do problémov a ťažkostí. Ak ste si to premysleli tak si svoje postrehy napíšte na papier.

Pozrieť sa na situáciu pozitívne

Ako pozrieť na situáciu inak ako sa nám v prvom momente zdá. Čo si z danej situácie môžem odniesť, pozrime na závažnosť priestupku niekoho iného a prečo to v nás vyvolalo frustráciu- meškanie vyvolá v drvivej väčšine prípadov nedôveru a frustráciu – pozitívum , môže byť získaný čas na usporiadanie myšlienok pred prezentáciou dôležitému obchodnému partnerovi

Spomienka na poslednú frustráciu

Ako sme vyriešili minulú frustráciu podarilo / nepodarilo sa ju odbúrať podľa toho volíme prístup k novej frustrácii

Nádych a výdych

Na uvoľnenie stresu je dobre hlboko dýchať a výdychom zo seba dostávať všetky negatívne emócie

Meditácia a denník

Môže pomôcť meditácia alebo aj písanie si frustracii a ich riešenia ,   čo nám umožní sa v podobnej situácii vrátiť k riešeniu podobného podobným

Fyzická aktivita

Zmena činnosti so psychickej na fyzickú pomôže odbúrať stres a vyplaví endorfíny a hormóny šťastia

Spánok

Ak je možnosť si pospať a tak uľaviť svojmu telu a psychike urobte to….

„Každá pandémia prináša ekonomický a hospodársky prepad, strach o istoty, existenciu. Zároveň je príležitosťou pre reálne poznanie hodnôt a charakterov ľudí, s ktorými žijeme, pracujeme, koexistujeme v spoločnom priestore. Snažme sa nadobudnúť pocit kontroly nad svojím životom, stanovme si denný režim, oddeľme čas na prácu a oddych, vyhľadávajme aktivity, ktoré nás bavia, robia nám radosť. Zamerajme našu pozornosť na veci, ktoré môžeme ovplyvniť a s pokojom sa ich zvládajme. Zaraďme do plánu cvičenie. Primeraná fyzická aktivita znižuje úzkosť, umožňuje vyplavenie endorfinov, ktoré pozitívne vplývajú na psychický stav.“(SOROKOVÁ, T. časopis 06/2020 – Manažment v školskej praxi – téma Frustrácia s pandémie)