Cestovanie a Destinácie

10 najväčších jazier na svete

2919
0
Zdieľaj
10 najväčších jazier na svete
10 najväčších jazier na svete

Predstavte si 52 miliónov futbalových ihrísk. Taká je veľkosť najväčšieho z jazier na našej planéte. A to hovoríme len jednom jazere zo 117 miliónov. Ich počet a rozmanitosť je jednoducho úžasná a dá sa o nich hovoriť v mnohých smeroch a vyzdvihovať rôzne aspekty jednotlivých jazier. Tentokrát si ale povedzme niečo o tých najväčších.

10. Great Slave Lake

Piate najväčšie v Severnej Amerike a desiate najväčšie jazero na svete sa nachádza v Kanade. Výsledkom topenia ľadovca vznikla vodná plocha s rozlohou takmer 29 tisíc km². Asi ⅔ roka je jazero pokryté hrubým ľadom, ktorý udrží hmotnosť plného nákladného auta. Tie sa mimochodom úspešne používajú na prepravu po tomto jazere.

Pôvodný názov je Great Slave Lake, v dôsledku zmätku sa prekladá ako Big Slave (alebo Slave). V skutočnosti pomenovanie Slave pochádza z názvu indiánskeho kmeňa, ktorý nemal nič spoločné s otrokmi (slovo slave sa prekladá z angličtiny ako otrok) a pomerne agresívne bojoval o svoje územia pred britskými útočníkmi.

9. Malawi

Africké jazero Malawi je známe aj ako Nyasa (Nyasa znamená „jazero“ v jazyku Yao). Jazero Malawi má rozlohu niečo cez 30 tisíc km². Nachádza sa na hraniciach 3 krajín – Malawi, Mozambik, Tanzánia. Slúži predovšetkým miestnym ľuďom na rybolov a poľnohospodárstvo.

8. Veľké medvedie jazero

Rozlieha sa na viac ako 31 tisíc km² oblasti a celý sa nachádza v drsnom chladnom území severnej Kanady, tam kde už takmer nikto nežije. Zaujímavosťou je, že sa tu predtým aktívne ťažil urán používaný na výrobu atómových bômb. Práve látka z tohto ložiska bola použitá v bombách, ktoré dopadli na Hirošimu a Nagasaki.

7. Bajkalské jazero

Bajkal je držiteľom mnohých rekordov ale v rámci rebríčka najväčších jazier sa nachádza až na 7. mieste. Najznámejšie je najmä vďaka tomu, že má najväčšie zásoby sladkej vody a najväčšiu hĺbku – 1642 m! Preto si ho občas ľudia mylne pamätajú ako najväčšie jazero.

O pôvode tejto pýchy Ruska bohužiaľ veľa nevieme. S istotou nie je známy ani pôvod nádrže a ani etymológia názvu jazera. Oblasť nádrže je seizmicky aktívna, v 19. storočí sa v dôsledku zemetrasenia dostalo pod vodu 200 km² pevniny, na ktorej sa nachádzali ľudské sídla.

6. Tanganika

Tanganika s rozlohou 32 900 km² sa nachádza na území 4 štátov strednej Afriky, konkrétne sa jedná o Demokratickú republiku Kongo, Tanzániu, Zambiu a Burundi. Najdlhšie jazero na svete je zároveň druhým najhlbším. Názov pochádza z miestneho kmeňa Bemba, v ich jazyku znamená „nádrž plná rýb“.

5. Michiganské jazero

Teraz prichádza trochu skok, keďže Michiganské jazero je oproti šiestej Tanganike takmer dvakrát väčšie aj keď sa nachádza len o jednu priečku vyššie. S rozlohou 57 750 km² tu máme naozaj zaujímavý skok vo veľkosti. S ďalším Huronským jazerom, ktoré je ďalšie na zozname sú v rovnakom vodnom systéme, ale všeobecne sa uznáva, že ide o 2 jazerá. V jazyku indiánov je názov Michigan preložený ako „veľká voda“.

4. Huronské jazero

Štvrté miesto a 59 600 km². Územie Huronského jazera je rozdelené medzi USA a Kanadu. Je pozoruhodné, že sa tu nachádza najväčší jazerný ostrov na svete Manitoulin. Názov dali jazeru Francúzi na počesť indiánskeho kmeňa Huron.

3. Viktóriino jazero

Východoafrické jazero s rozlohou 68 tisíc km²  je pomenované na počesť britskej kráľovnej Viktórie. Je to jedna z najlepších rybárskych a turistických trás v Afrike. Budúcnosť jazera však nie je veľmi ružová, jazero je silno znečistené priemyselným odpadom a postupne sa znižuje hladiny vody.

2. Superior

Jazero Superior je na Slovensku známe pod názvom Horné jazero. Je druhé najväčšie medzi všetkými jazerami a prvé medzi sladkovodnými jazerami na svete s rozlohu 82,7 tisíc km². Patrí do sladkovodného systému „Veľkých kanadských jazier“, rovnako ako Huronské a Michiganské jazero, ktoré sú vyššie spomenuté na štvrtom a piatom mieste tohto rebríčka a nachádza sa medzi USA a Kanadou. Jazero je jednou z hlavných lokalít na trávenie letných prázdnin na pevnine.

1. Kaspické more

Je to najväčšie jazero na planéte a rozprestiera sa na ploche 371 000 km² (jeho rozloha je približne 52 miliónov futbalových ihrísk). Hoci má v názve more, tak Kaspické more je jazero, keďže je úplne vnútrozemské a nachádza sa na území piatich krajín – Rusko, Azerbajdžan, Turkmenistan, Irán, Kazachstan a na križovatke Európy a Ázie.

„Kaspické“ je na počesť starovekého ľudu Kaspanov, ktorí žili na pobreží tohto jazera.