Dobrá rada

Ako na výučbu cudzieho jazyka?

5446
0
Zdieľaj

Niektorý ľudia tvrdia, že učenie je naozaj ťažké a obťažné. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, že možno máte iba zlú techniku učenia sa, poprípade využívate techniku, ktorá nie je vhodná pre vás a pre váš mozog? Výučba jazykov je naozaj veľmi špecifická. Tieto slová a v podstate všetky poznatky z jazyka by sme si totiž mali ukladať v dlhodobej pamäti a nie v tej krátkodobej. Ako však prísť na to, akým spôsobom si slová, slovné spojenia, vety a gramatiku uložiť do dlhodobej pamäti tak, aby sme ich tam našli aj o pár rokov? Pri učení jazyka existujú 4 jednoduché zásady, a to sú: Počúvanie, opakovanie, písanie a čítanie.

Počúvanie

Tak, ako aj deti, aj my musíme začať počúvaním. Ide o jav, vďaka ktorému sa nám tento jazyk dostane do podvedomia, a človek ho s odstupom času začne vnímať, chápať a samozrejme ho bude schopný aj rozlišovať. Ani naše deti totiž v minulosti neovládali svoj materinský jazyk. Avšak dôkladným a každodenným počúvaním si ho začínajú osvojovať a chápať už v priebehu prvých rokov.

Opakovanie

Na to, aby ste sa dokázali jazyk naučiť nestačí iba počúvanie, treba ho aj praktizovať. Samozrejme, začiatky sú veľmi ťažké, čo môžeme vidieť aj u detí. Najprv vedia povedať iba jedno, dve najpoužívanejšie slová, neskôr rozlišujú viac slov, slovných spojení až sa napokon dopracujú k súvislým vetám. Samozrejme, začiatky bývajú najťažšie, a keďže nikto z nás nechce zažiť hanbu, častokrát sa bojíme začať. Niečo povedať, či uvádzať počúvanie do praxi. Bez praxe by to však nešlo, a tak musíme prekonať náš strach a začať skúšať. Verte či nie, gramatika a úprava jazyka a jazykových schopností sa k vám dostaví tak rýchlo, že ani nebudete vedieť ako.

Písanie

V tejto fáze sa pomyselne nachádzate v škole, kedy sa snažíte naučiť sa prvé písmená, znaky, číslice a samozrejme aj ich výslovnosť. Až keď toto dokážete, budete vedieť písať slová či vytvárať vety. A v prípade, že sa tomu budete naozaj venovať sa môže stať, že v tomto jazyku budete v budúcnosti vedieť písať aj úvahy či inak zaujímavé publikácie.

Čítanie

Napokon tu máme čítanie. Potom, ako sa vám cudzí jazyk preniesol do reči, mali by ste ho preniesť aj do oka vo forme čítania. Človek v tomto prípade na zapamätanie si jazyka využíva viacej vnemov, čo priaznivo vplýva na jeho rýchlejší posun v jazyku.

A nezabudnite na to najpodstatnejšie. Hlavne sa nevzdávajte a predovšetkým skúšajte.