Životný štýl

Ako vytvoriť kvalitnú rezervačnú zmluvu?

1785
0
Zdieľaj
Ako vytvoriť kvalitnú rezervačnú zmluvu?

Podpísať rezervačnú zmluvu je dôležitým krokom pri kúpe nehnuteľnosti. Pokiaľ ste však nikdy nehnuteľnosť nepredávali, alebo nekupovali, zrejme neviete, čo má presne obsahovať. Presne na to sa pozrie tento článok, ktorý sa zameria na to ako vytvoriť kvalitnú rezervačnú zmluvu.

Na to, aby sa vytvorila rezervačná zmluva na kúpu bytu je potrebné splniť niekoľko podmienok. Toto sú oni.

Definujte zapojené strany, nehnuteľnosť a kúpnu cena

Chcete, aby sa rezervačná zmluva podpísala ešte pred odchodom na dovolenku? Ak áno, tak sa aspoň uistite, že správne dokázali určiť, kto kupuje nehnuteľnosť a kto ju predáva. Možno, že ju chce kupujúci kúpiť na svoju spoločnosť, možno ju chce kúpiť manžel aj manželka, alebo partneri chcú po podpísaní dohody zmeniť svoje priezviská.

Správne identifikovaná nehnuteľnosť, poschodie, preberací protokol, veľkosť na základe výpisu z katastra nehnuteľností je taktiež nevyhnutnosť. Trvalé bydlisko na účely identifikácie strán sa taktiež môže hodiť. Toto sú všetky štandardné veci, ale tak často sa ignorujú.

Zmluva by mala obsahovať minimálne tieto údaje:

  • číslo bytu,
  • poschodie na ktorom sa byt nachádza,
  • číslo vchodu,
  • súpisné číslo bytového domu,
  • číslo parcely na ktorej je bytový dom postavený spolu s výmerou,
  • vlastnícky podiel,
  • číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Čo sa týka sprostredkovateľa, ktorým je realitná kancelária, tá by mala vykonávať činnosti smerujúce k rýchlemu a bezpečnému predaju nehnuteľnosti. V zmluve by malo byť definované, že:

  • sprostredkovateľ nehnuteľnosť nebude ponúkať tretím osobám,
  • sprostredkovateľ oboznámi vlastníka nehnuteľnosti so záujmom záujemcu o kúpu nehnuteľnosti,
  • sprostredkovateľ pripraví znenia zmluvnej dokumentácie, ktorá je pri kúpe nehnuteľnosti potrebná.

Zmluva musí mať vždy 3 strany – predajcu, realitnú kanceláriu (sprostredkovateľa) a kupujúceho. V prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva bez realitnej kancelárie, je len medzi predajcom a kupujúcim. Nikdy, ale nikdy nepodpisujte iba zmluvu s realitnou kanceláriou bez predajcu. Ak si totiž predajca rozmyslí predaj, získate síce naspäť zálohu, ale nebudete mať žiadne odškodnenie. Takáto zmluva sa dá veľmi ľahko napadnúť a je len stratou času.

Majte prehľad o zálohách, dôležitých dátumoch a pokutách

Pri rezervačnej zmluve je veľmi dôležité uviesť výšku rezervačnej zálohy a podmienky, za ktorých sa rezervačná záloha vráti kupujúcemu, alebo naopak, za ktorých sa mu nevráti a prepadne v prospech realitnej kancelárie. Štandardná výška rezervácie je 2 % z hodnoty nehnuteľnosti, preto ak je vyššia, treba byť opatrný.

Chráňte sa, majte kvalitnú rezervačnú zmluvu

Chrániť sa pri kúpe nehnuteľnosti a mať poistku je mimoriadne dôležité. Netreba to brať na ľahkú váhu. Akonáhle sa teda rozhodnete pre podpis rezervačnej zmluvy, pozorne si prečítajte pred podpisom kópiu a uistite sa, že obsahuje všetky potrebné údaje.