Dobrá rada

Chcete sa vyznať v ľuďoch? Sledujte ich reč tela

1824
0
Zdieľaj

Verbálna komunikácia nevyjadruje všetky emócie, ktoré človek práve prežíva. Spoločnosť, výchova, okolnosti vás nútia vysloviť vaše myšlienky vhodným spôsobom. Naopak neverbálna komunikácia odhalí skryté emocionálne stavy. Pochopenie reči tela pomáha v rôznych aspektoch života.

Prostriedky neverbálnej komunikácie

Reč tela vždy pramení z vašich emócií. Okrem mimiky vás vedia prezradiť dýchanie, zvýšené potenie, napätie vo svaloch, červenanie sa, prehnané gestá nôh a rúk, ale aj držanie tela a tempo hlasu. Dávajte si pozor na nasledujúce signály tela. Neobracajte sa k druhému pri rozhovore bokom, vyjadríte tak svoj odmietavý postoj. Pri sedení nerozkročujte nohy, pôsobíte tak menej bojovne. Zvýšené prehrabávanie sa vo vlasoch je znakom vašej nervozity. Nedotýkajte sa často úst alebo tváre, tieto gestá sú signálom klamania. Poďme sa teraz spoločne pozrieť ako rozoznať klamstvo, spraviť dobrý prvý dojem a rozpoznať nezáujem alebo naopak záujem.

Iné počujem a iné vidím

Reč tela vedia ovládať len naozajstní profesionáli. Každý z vás má isté návyky, od ktorých sa len ťažko odnaučíte. Samozrejme, že časti z nich sa viete zbaviť tréningom a spoznávaním samých seba. Jednoduchšie je si všímať ľudí okolo seba a odhaliť ich neverbálnu komunikáciu. Nikto nemá rád klamstvo a pretvárku. Ľahko ich odhalíte, stačí si všímať detaily správania vášho protivníka. Pri klamaní sa vám len málokto vie pozerať priamo do očí. Klamár sa od vás odťahuje, jeho zorničky sú zúžené a dych zrýchlený. Niekedy sa mu mení tón hlasu a ústa si zakrýva rukou. Ak si chcete byť istý či ide v rozhovore o klamstvo alebo len nervozitu, položte dotyčnému doplňujúce otázky. Alebo skáčte z témy na tému. Klamári si často nepamätajú čo povedali päť minút dozadu.

Prvý dojem je dôležitý

Chystáte sa na pracovný pohovor alebo potrebujete len dobre zapôsobiť? Dajte si pozor na určité veci, ktoré o vás môže prezradiť telo. Dôležité je, aby vám ostatní verili, že to čo rozprávate je pravda. Musí z vás byť cítiť, že veciam rozumiete a stojíte si za svojím slovom. Dôležitý je pohľad, gestá rúk, očný kontakt, stisk ruky a postoj tela. Stojte vystretí a majte ramená uvoľnené v jednej rovine. Hovorte zrozumiteľne, nie unáhlene a zreteľne. Využívajte krátke vety. V žiadnom prípade nemeňte tón hlasu. Ak chcete niečo zdôrazniť, pomôže vám mala pauza po výroku. Očný kontakt udržujte pevný a nikdy nič nepokazíte jemným úsmevom. Stisk ruky pri zoznamovaní nepreháňajte a zároveň sa vyhnite podaniu ruky v štýle mŕtvej ryby.

Rozpoznajte nezáujem

Pracovať v skupinách je psychicky náročné. Niekedy môžu vaša práca alebo prejav vyjsť navnivoč. Ako zistíte, že skupinu nezaujalo vaše rozprávanie? Nudu veľmi ľahko rozpoznáte. A potom je už len na vás zmeniť štýl komunikácie. Znudení ľudia sedia v stoličke utiahnuto a priam zosunuto. Ako keby si išli ľahnúť. Často sa snažia nudu zahnať čmáraním do zošita alebo tajným pozeraním do telefónu. Keď človeka niečo nebaví a snaží sa zahnať spánok, začne zívať alebo pozerať uprene na jeden bod. Takýchto ľudí môžete „zobudiť“ otázkami alebo interaktívnymi hrami.

Ako spoznať, že ste zaujali

Rozoznávať nezáujem už poznáte. Oveľa príjemnejšie je zistiť, že vaši poslucháči nad vyrieknutými slovami premýšľajú. Rokovania a porady sú nepríjemnou záležitosťou. Ak však viete, že priniesli svoje ovocie, stávajú sa prostriedkom rozvoja a vzbudenia kreativity. To, že ste zaujali rozpoznáte podľa odpovede nasledujúcej po vašej otázke. V bežnom živote je pauza v rozprávaní znakom klamania. V pracovnej oblasti je rozmýšľanie nad odpoveďou znamením, že je pre človeka odpoveď dôležitá. Takýto človek zakloní alebo si chytí hlavu, pohladí si bradu a zahľadí sa vám do očí.

https://www.shutterstock.com/image-photo/business-partnership-meeting-concept-image-businessmans-708636244