Dobrá rada

Čo by mal obsahovať záver diplomovej práce?

3749
0
Zdieľaj

Napísanie diplomovej práce je veľmi náročný proces, ktorý vyžaduje veľa času a námahy. Už ste strávili kopec večerov písaním diplomovej práce a naozaj ste si dali záležať. Preto treba napísať naozaj kvalitný záver, ktorý by mal zhodnotiť celú vašu prácu a opísať, prečo je vaša diplomová práca prínosom.  Čo všetko by mal záver obsahovať a na čo si dať pozor?

Diplomová práca musí mať výstižný záver

Komisia na štátnej skúške nemá veľa času naštudovať si vašu diplomovú prácu. Len tak ju prejdú, sem tam niečo prečítajú. Vždy si ale prečítajú záver práce, ktorý je akýmsi rýchlym prehľadom toho, čo ste vo svojej práci robili, aké ste použili postupy, na čo ste prišli v teoretickej časti a aké návrhy ste použili v praktickej časti. Nezabudnite na to pri písaní. Ešte raz si svoju diplomovú prácu prečítajte a robte si poznámky, čo je dôležité v závere spomenúť. Vyberte z teoretickej časti úseky, ktoré sú pre vašu tému mimoriadne dôležité a pár slovami ich spomeňte v závery.

Krátky popis kapitol, ktoré ste písali

Po krátkom opísaní teoretickej časti by ste sa mali zamerať na to, aby ste okrajovo predstavili aj ostatné časti diplomovej práce. Stručne spomeňte, akým spôsobom ste zháňali zdroje pre vašu prác, ako ste s týmito zdrojmi pracovali. Potom popíšte vaše pracovné postupy. Spomeňte aj spoločnosť, na základe ktorej ste vypracovali praktickú časť. Pár bodmi popíšte jej nedostatky a zároveň spomeňte niekoľko návrhov, ktoré ste pripravili pre túto spoločnosť.

Prínos diplomovej práce

Ak už to máte všetko hotové, môžete sa venovať prínosu, ktorý priniesla vaša diplomová práca. V tejto časti môžete spomenúť, že prínosom môže byť analýza, ktorú ste firme spravili. Prínosom môžu byť aj konkrétne návrhy, ktoré po zapracovaní do praxe firme môžu reálne pomôcť.