Zdravie a Krása

Homeopatia – liečba bez vedľajších účinkov

1223
0
Zdieľaj

V poslednej dobe sa často stretávame s polemikou, dokonca až s odmietaním bežných liekov a postupov. V tejto súvislosti sa stretávame s pojmom homeopatia. Pred tým, ako sa rozhodneme pre určitú liečbu, je treba zistiť, čo to vlastne homeopatia je.

Homeopatia je systém celostnej medicíny, ktorý vyvinul nemecký lekár Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Homeopatia ako holistický prístup berie do úvahy všetky pacientove fyzické, emocionálne a duševné črty, takisto ako aj všetky detaily symptómov ich ochorení, aj ich zdanlivo nesúvisiace prvky. Hahnemann zistil, že veľká dávka chinínu, ktorá sa široko používa na úspešnú liečbu malárie, vyvolala u neho účinky podobné príznakom pacientov s maláriou. Dospel preto k záveru, že všetky choroby sa najlepšie liečia liekmi, ktoré u zdravých ľudí vyvolávajú účinky podobné príznakom týchto chorôb. V snahe dokázať to tiež uskutočnil experimenty s rôznymi liečivami. Hahnemann veril, že veľké dávky liekov zhoršujú chorobu a že účinnosť liekov sa tak zvyšuje ich riedením. Preto väčšina homeopatov verila v pôsobenie malých dávok lieku. Dnes sa homeopatia praktikuje po celom svete.

Homeopatia sa môže použiť pri chronických ochoreniach (chronické bolesti hlavy, alergie, reumatizmus, astma, predmenštruačné problémy, …), akútnych ochoreniach (kašeľ, nádcha, žalúdočné problémy, …), aj pri prvej pomoci (bodnutie hmyzom, drobné popáleniny, nevoľnosť pri cestovaní, …).

Homeopatické lieky

Hlavným prostriedkom liečby sú lieky – veľmi slabo koncentrované roztoky najrôznejších látok najčastejšie v podobe tabliet. Mnohé z nich sú substancie, ktoré by v inom množstve, kombinácii alebo situácii boli škodlivé a dokonca jedovaté. Metóda ich výroby sa volá potentization. Vďaka nízkej koncentrácii účinných prvkov homeopatické lieky nemajú takmer žiadne nežiaduce vedľajšie efekty. Princíp pôsobenia týchto liekov je ten, že látka spôsobujúca symptómy ochorenia v zdravom tele môže vyliečiť rovnaké symptómy, pokiaľ je použitá homeopaticky. Liečba pracuje tak, že stimuluje telo, aby sa liečilo samo. Základná homeopatická sústava liekov sa od svojich začiatkov prakticky nezmenila. Pôvodné liečivá podľa Hahnemanna mali absolútne prírodný pôvod – rastlinný, zvierací (rozdrvené jašterice, …) a minerálny (kovy, zlúčeniny solí, …). V dnešnej dobe sú však vyvinuté aj tzv. nosody – prípravky vyrobené z patologických tkanív a sekrétov. Z tých však nemusíte mať vôbec obavu, vďaka veľmi nízkemu pomeru týchto látok v liečive už v sebe nenesú žiadne nebezpečenstvo. Nosody sa používajú napríklad pri liečbe tuberkulózy.

Ako prebieha návšteva u homeopata?

Lekár – homeopat musí poznať vašu podrobnú anamnézu, a to ako vašu vlastnú, tak aj vašich rodičov a starých rodičov a súrodencov. Tieto informácie sú nutné k tomu, aby homeopat prišiel k správnej diagnóze, a predpísal správnu liečbu. Nebuďte prekvapení, keď sa vás bude pýtať nielen na zdravotné ťažkosti, ale aj na vašu povahu, koníčky, životný štýl, obľúbené a neobľúbené veci, emócie, citové reakcie, fyzickú aktivitu, spokojnosť v práci, vzťahy v rodine. Všetky tieto skutočnosti majú vplyv na vaše zdravie a stav. Po tom ako bude homeopat poznať všetky tieto informácie, môže pristúpiť k určeniu liečby, ktorá by vám najviac vyhovovala. Prostredníctvo všetkých informácií zostaví diagram, ktorý predstavuje súhrnný obraz vášho stavu a pomôže s určením správnych liekov. Homeopat nevylučuje ani odborného lekára, najmä ak ide o chronické alebo závažné ochorenia. Jedným z hlavných princípov liečby je individuálny prístup, pretože neexistujú dvaja rovnakí pacienti.

Jedným z princípov homeopatie je princíp jedného lieku. To znamená, že v jednom čase beriete iba jeden liek.  Na rozdiel od bežnej medicíny, kde je pacientovi predpísané väčšie množstvo liekov naraz. Výsledky liečby sa pozorujú, a nevzniká zmätok s tým, ktorý liek má aký účinok.

Homeopatická liečba má oproti klasickej viaceré výhody. Najdôležitejšie je to, že tým, že podiel účinných látok je veľmi nízky, nenastávajú žiadne vedľajšie účinky. Liečba vedená odborníkom je bezpečná a nevedie k žiadnemu následnému ochoreniu. Lieky tiež bývajú bez chuti a ľahko požívateľné.