Dobrá rada

Horúčava na pracovisku – prevencia zníženej pracovnej schopnosti – ako môže pomôcť zamestnávateľ

250
0
Zdieľaj
Horúčava na pracovisku - prevencia zníženej pracovnej schopnosti - ako môže pomôcť zamestnávateľ
Horúčava na pracovisku - prevencia zníženej pracovnej schopnosti - ako môže pomôcť zamestnávateľ

Hneď ako začne leto, pracoviská sa často menia na horúce peklo, najmä ak pracovisko nevlastní klimatizáciu. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom pitný režim , častejšie pracovné prestávky alebo zmenu pracovného času , aby sa vyhli horúcemu sparnu počas obeda.

Organizmus nie vždy znáša horúčavy, a dokáže sa brániť rôznymi spôsobmi, napr. aj kolapsom.

Zamestnávatelia musia dbať na zdravotný stav svojich zamestnancov, najmä ak sa teplota v chládku vyšplhá nad 30 stupňov. Musíte udržiavať primeranú teplotu , aby nedochádzalo k prehriatiu/podchladeniu zamestnancov. Pri používaní klimatizácie sa to nesmie prehnať, aby teplotný rozdiel nebol väčší ako 5-7 stupňov oproti vonkajšiemu prostrediu , aby nedošlo ku kolapsu z teplotného šoku.

Zamestnávateľ má tiež povinnosť zabezpečiť pitný režim , či v podobe stojana na čapovanie vody / fľaše z minerálnou vodou/čaj ,primeranej teploty. Tiež musí zabezpečiť ochranu prostredia v podobe tienenia/rolety/žalúzie. Sledovať mladších /starších zamestnancov ,aby nedošlo k poškodeniu ich zdravia z dôvodu prehriatia/dehydratácia. V prípade nedodržania ochrany zdravia pred vysokými horúčavami , sa môžu zamestnanci obrátiť na inšpekciu práce, sťažnosti sa riešia dlhodobo, potom to nemusí byť rentabilné.

Zmeny na pracovisku počas horúčav

Počas horúčav je dôležité uspôsobiť pracovisko vysokým teplotám, teda ho zatemniť , dať tam žalúzie, pustiť klimatizáciu primerane silnú, skrátiť pracovný čas, alebo zabezpečiť iné pracovisko prípadne pridať prestávky , aby neklesala pracovná výkonnosť zamestnancov.

Pitná voda zdarma

Platí pre všetkých zamestnancov od jednoduchej manuálnej práce (práca na PC) až po zložitejšiu a fyzicky náročnejšiu prácu v exteriéri. Voda musí byť zdraviu neškodná. Nedoporučujú sa sladené nápoje z dôvodu vyvolávania ešte väčšieho pocitu smädu a zároveň väčšia spotreba. Vhodné sú jemne perlivé /perlivé, ovocné šťavy. Ak sú práce s vysokým energetickým výdajom , by mali obsahovať minerály a elektrolity , ktoré telo stratilo počas potenia a dýchania- voda z vodovodu to nenahradí ,neobsahuje totiž mineráli. Musí byť dostupná pre všetkých zamestnancov počas celej pracovnej doby aj prestávky, primeranej teploty okolo 4-8 stupňov.

Vyhláška č.227/2019 Ministerstva zdravotníctva SK ustanovuje (A) :

  • Priemerný energetický výdaj zamestnanca
  • Faktory tepelno-vlhkostnej mikroklímy
  • Únosná záťaž tepla/chladu
  • Ochranné preventívne opatrenia pri záťaži teplom
  • Posúdenie zdravotného rizika
  • Prevádzkový poriadok

Je dôležité dodávať od 1,5-3 litrov tekutín denne, viac vody spotrebuje ten kto pracuje v exteriéri , potrebujú úľavy počas horúcich dní .Počas úpravy pracovného času, nesmie byť zamestnancovi krátená mzda.

Pracovné podmienky a teplo

Existujú 1-4 trieda práce teda sa rôznym triedam zabezpečujú základné a rozšírené pracovné podmienky podľa typu práce a a záťaže teplom na pracovisku

1a – bežná administratíva- minimálna pohybová aktivita, triedenie drobných predmetov, práca na PC. Optimálne pracovne teplotné podmienky sú od 20-28 stupňov

1b- šoférovanie auta, práca v stoji, pomalá chôdza po rovine, prenášanie ľahkých bremien- predavači, montéri. Optimálne teplota od 22-25 stupň. (19-27 stup.)

1c- práca v sede so stálym zapojením oboch rúk a nôh(práca mechanika, potravinárska výroba, montáž  stredne ťažkých bremien do 10 kg, predavači pri vysokej frekvencií zákazníkov . Optimálna teplota 20-24 stup( 17-26stupň.)

2- stála práca ramenami, nohami, práca s trupom- práca pneumatickým kladivom, manipulácia so stredne ťažkým bremenom-15kg+, stavebníctvo, záhradnícka práca, rýchlejšia chôdza. Optimálna teplota 17-21 stup. (12-25 stup.)

3- intenzívna práca s ťažkými bremenami nad 25 kg, práca s lopatou/motorovou pílou, tlačenie /ťahanie vozíkov/ fúrikov, kladenie betónových tvárnic. Optimálna teplota nestanovená

4-extrémne náročná intenzívna práca s bremenami nad 50 kg, ručné kovanie veľkých kusov, výkopové práce spojené so strojmi, aj ručné výkopové práce, práca na rampe….(B)

Použité zdroje

  • Vyhláška č.227/2019 Ministerstva zdravotníctva , č.99 /2016 Z.z. ochrana zdravia pred záťažou teplom
  • Nariadenie vlády SR –č.544/2007 Z.z.

Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoje verejného zdravia

Ak zamestnávateľ nesplní podmienky a povinnosti pri pôsobení horúčavy , môže mu Úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 50.000 eur.

Bc. Ľubica Bombalová