Dobrá rada

Komplexné služby na vymáhanie pohľadávok

918
0
Zdieľaj

Žiaľ, nie všetci klienti sú tak spoľahliví ako vaše podnikanie, pokiaľ ide o platby alebo dodržiavanie ich záväzkov. Každý, kto podniká, vie, že cash flow je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní nepretržitej prevádzky podnikania. Inkasovanie dlhov, faktúr a správa príjmov je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Zhromažďovanie dlhov alebo riadenie zložitých fakturačných postupov môže byť časovo náročná úloha, s ktorou si niekedy nevie podnikateľ sám poradiť. Podniky musia zabezpečiť, aby inkaso pohľadávok a správa príjmov boli prioritou. Nájdenie profesionálnej agentúry pre vymáhanie pohľadávok je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako vyriešiť proces vymáhania pohľadávok, čo vám umožní zamerať sa predovšetkým na vaše podnikanie.

Profesionáli s rozsiahlou vedomostnou základňou, ktorí vám pomôžu

Existuje veľa dôvodov, prečo by ste si mali vybrať spoločnosť, ktorá bude spravovať vašu evidenciu dlžníkov ako aj správu vašich nesplatených faktúr a pohľadávok. Spoločnosti odkupujúce pohľadávky majú rozsiahlu vedomostnú základňu, systémy šité na mieru pre zaobchádzanie s dlžníkmi a proces fakturácie, aby sa zabezpečila najlepšia návratnosť vašich finanančných prostriedkov. Spoločnosť Claims Collection, s.r.o. je tvorená z odborníkov z jednotlivých oblastí práva s hlbokou znalosťou obchodného práva, občianskeho práva, ochrany osobných údajov, ako aj ďalších právnych oblastí, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň vymožiteľnosti odkupovaných pohľadávok, pričom kvalitu práce potvrdzuje aj spokojnosť klientov.

Vymáhanie i odkúpenie pohľadávok

Spoločnosť Claims Collection, s.r.o. pre vás ponúka viaceré riešenia na vymáhanie pohľadávok a životný cyklus správy vašich právnych nárokov prispôsobený vašim obchodným požiadavkám. Tento proces zahŕňa vybavovanie mimoriadnych prípadov, tak isto ako aj pravidelne vznikajúcich pohľadávok, aby ste eliminovali všetky potenciálne straty a zároveň maximalizovali návratnosť. Odkúpenie pohľadávok spoločnosť zabezpečuje s odloženou splatnosťou kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky, pričom tento spôsob zabezpečuje ochranu vašej spoločnosti alebo osoby, nakoľko sa predchádza rizikám z nevymožiteľnosti. Tak čo poviete, je prenechanie správy pohľadávok profesionálom tou ideálnou cestou aj pre vás a vaše podnikanie?