Dobrá rada

Máte radi gýč?

3660
0
Zdieľaj

Ľudia nakupujú rôzne maličkosti len pre potešenie, mnohé z nich dostaneme ako darček, alebo zdedíme. Častokrát k takýmto veciam máme citový vzťah, pretože je v nich stopa toho, kto nám ich podaroval, aj keď možno nemal dobrý vkus. Ako sa však vyznať v tom, čo má umeleckú hodnotu, a čo je už gýčom?

Slovo gýč sa odvodzuje z anglického sketsch (skica, náčrt) alebo nemeckého verkitschen (predávať pod cenu). Akoby sa ním v hanlivom zmysle naznačovalo, že ide len o čosi napodobujúce nejakú pravú hodnotu.

Pod výrazom „gýč“ rozumieme veci, ktoré s kvalitným umením kontrastujú. Môžeme sa na ne pozerať ako na pokračovanie priemerného, či podpriemerného umenia, alebo ako na niečo, čo sa na umenie iba hrá. V podstate je gýč iba otázkou vkusu a estetickej normy. Vkus je však rôzny a normy sa menia. Ide teda o relatívny pojem.

KOĽKO ĽUDÍ, TOĽKO CHUTÍ

Čo je to vlastne vkus a ako rozoznávame umenie od gýča? Vkus je vypestovaný cit pre krásu, ladnosť a estetiku. Každý človek má vkus alebo aspoň zárodky vkusu. Rozvoj a stupeň tejto výlučne ľudskej vlastnosti je daný životným prostredím, spôsobom života a intenzitou vnímavosti. Človeka mnohostranne ovplyvňuje prostredie, v ktorom žije. Svoje názory, návyky i vkus sa potom snaží uplatniť aj po zmene prostredia.

Jedinečnosť a originalita je charakteristickou črtou ľudstva. Keby sa všetkým páčilo jedno, a to isté, mohlo by to viesť k tragickým následkom v umení. Vymizla by ľudská zvedavosť, túžba po lepšom, vymizla by inšpirácia, farby, pretože svetu by stačila napríklad len ružová.

TÉMATIKA GÝČA

Spoločným menovateľom všetkých gýčových predmetov je silný emocionálny náboj. Témy, ktoré sú typickým gýčom zobrazované, sú všeobecne považované za krásne (kone, dlhonohé ženy), pekné (západ slnka, kvety, švajčiarske dedinky, morské prístavy), roztomilé (mačiatka, šteniatka) a silne citovo zafarbené (matky s deťmi, plačúce deti). Takéto predmety si človek väčšinou kupuje s cieľom spestriť svoje okolie, pretože známy je fakt, že gýčové sa rovná farebnému, dekoratívnemu, až prezdobenému. Tak vniká opačný efekt. Priestor preplnený týmito objektmi je zväčša tuctový a vyvoláva dojem neestetična.

KDE SA TU GÝČ VLASTNE VZAL?

Staré kultúry takýto pojem ani nepoznali. Ich umenie bolo čisté, prosté, zrozumiteľné, a pritom ušľachtilé. Gýč je pravdepodobne výsledkom priemyselnej revolúcie. Celkovo však súvisí so zmenou spôsobu, respektíve úrovne života. Dominantnou sa stáva stredná vrstva ľudstva, ktorá popri zamestnaní má už aj voľný čas a voľné finančné prostriedky. Týchto finančných prostriedkov však nie je až toľko, aby sa stali zberateľmi a milovníkmi umenia. Problémom teda je, že všetko sa musí odohrať rýchlo, pretože čas je obmedzený a pokiaľ možno lacno. Nastupuje preto masová výroba.