Dobrá rada

Najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú PZP – nájde sa medzi nimi aj vaša?

6772
0
Zdieľaj

Kupujete svoje prvé auto, alebo vám končí súčasná zmluva o PZP? Zrejme si lámete hlavu, kde a ako uzatvoriť novú zmluvu. PZP je niečo, na čom by si mal každý človek potrpieť. Sprevádza ho však množstvo nejasností, ktoré si vysvetlíme v tomto článku.

Aké údaje sú potrebné pri uzatváraní PZP online?

Pri uzatváraní PZP online potrebujete nasledovné údaje:

 1. údaje o majiteľovi vozidla, resp. o jeho držiteľovi
 2. údaje z technického preukazu (osvedčenia o evidencii vozidla)

Kedy je zmluva uzatvorená online platná? Dňom uzatvorenia, alebo jej zaplatením?

Pre tento problém je potrebné poznať rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou poistenia.

Účinnosť poistenia vzniká v momente uzatvorenia na internete. Avšak, na to aby vám poisťovňa preplatila 100 % škody je potrebné, aby ste PZP zaplatili.

Ako sa dá uzatvoriť PZP mimo Slovenska, ak sa auto kupuje v zahraničí?

Prvé, čo po kúpe PZP musíte urobiť je kúpiť si vývozné značky. Tie tvoria súčasť PZP v danej krajine. Po príchode domov podrobíte auto prehliadke technickej spôsobilosti, po ktorej vám je vydané slovenské osvedčenie. Následne si môžete vybaviť PZP.

Ako sa dá zaplatiť suma za PZP? 

Na výber máte viacero možností. Ak ste poistenie uzatvorili online, máte na výber zaplatiť PZP:

 1. platbou prostredníctvom bankového príkazu na úhradu
 2. platbou prostredníctvom poštového poukazu
 3. online platbou

Dá sa PZP zaplatiť aj v splátkach?

 Áno, samozrejme. PZP môžete platiť v splátkach polročne alebo štvrťročne. Je však možné, že si poisťovňa v tomto prípade uplatní prirážku, ktorá zvýši cenu poistného. Tá sa pohybuje vo výške 5-10 % z ročnej ceny PZP. Iné poisťovne zase ponúkajú zľavu v prípade ak zaplatíte PZP naraz.

Čo sa stane, ak sa PZP nezaplatí?

Jednoducho zanikne a vy viac nie ste poistníkom. Pokiaľ s takýmto motorovým vozidlom spôsobíte škodu, poisťovňa môže voči vám uplatniť regres. Ak nastane ujma na majetku, suma sa môže vyšplhať na 1-2,5 milióna eur, v prípade ujmy na zdraví a živote to môže byť dokonca suma až do 5 miliónov eur.

Kúpil som ojazdené auto, ktoré má PZP platné do 31. decembra. Platí toto PZP do tohto dátumu aj pri zmene majiteľa?

Nie, neplatí. Pri zmene majiteľa motorového vozidla PZP zanikne a vy ako nový majiteľ musíte uzatvoriť nové PZP.

Aký je rozdiel medzi kalendárnym a technickým rokom?

V kalendárnom roku začína poistné obdobie 1.1. a končí 31.12. V technickom roku poistné obdobie začína dňom, v ktorom bolo poistenie uzatvorené. Tento deň o rok neskôr predstavuje výročie poistnej zmluvy, kedy je potrebné vypovedať zmluvu v prípade, ak sa dodrží 6-týždňová výpovedná lehota (ak sa to oznámi o 6 týždňov dopredu).

Čo je to biela a zelená karta?

 Biela karta predstavuje doklad o PZP na území Slovenskej republiky. Zelená karta zas predstavuje doklad o PZP pri ceste do zahraničia. Väčšinou slúžia na preukázanie uzatvorenia poistenia pri cestnej kontrole. Niekedy sú však aj vyžadované na dopravnom inšpektoráte.

Kedy a ako sa podáva výpoveď PZP? 

Výpoveď sa môže podať osobne na pobočke poisťovne, alebo prostredníctvom pošty na adresu poisťovne. Vždy však musí byť písomná a doručená najviac 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Čo je potrebné vykonať v prípade poistnej udalosti? 

Ako prvé je potrebné spísať záznam o nehode, ktorý musí obsahovať:

 1. údaje vinníka a poškodeného,
 2. dátum a miesto nehody,
 3. krátky popis udalosti,
 4. popis rozsahu poškodenia,
 5. kontaktné údaje na vinníka a poškodeného,
 6. pokiaľ to situácia umožňuje vytvoriť detailnú fotodokumentáciu z miesta nehody,
 7. pokiaľ to situácia umožňuje, je vhodné získať aj výpovede svedkov spolu s ich údajmi.

Túto správu spolu s oznámením o nehode je potrebné poisťovni doručiť do 15 od jej vzniku, alebo 30 dní ak nastala mimo územia SR.