Dobrá rada

Ako na prvý pohľad spoznať pôžičku, ktorá sa oplatí

5203
0
Zdieľaj

Niektorí ľudia bývajú v ťažších finančných situáciách náchylnejší k horším rozhodnutiam. Prejaví sa u nich stres a strach z finančných záväzkov a v snahe rýchleho vyriešenia urobiť nesprávny krok. Častokrát sa nesústredia na tie podstatné faktory a zvolia si nesprávnu pôžičku. Tento článok sa zameria na faktory, ktoré ovplyvňujú to, ako má dobrá pôžička vyzerať.

Pozerajte sa hlavne na RPMN 

Ľudia málokedy vedia, čo to znamená RPMN. Ide im predovšetkým o to, aby mali čo najnižší úrok. A práve ročná percentuálna miera nákladov je dôležitejšia ako úroková sadzba, ktorá je na pôžičke. Vyjadruje totiž celkové náklady, ktoré za pôžičku zaplatíte. Čo sa týka RPMN, ovplyvňuje ju dĺžka splatnosti pôžičky. Dlhšia doba splatnosti má nižšie RPMN, zatiaľ čo kratšia doba splatnosti má vyššie RPMN.

Výška mesačnej splátky 

Ako bolo spomenuté vyššie, dĺžka doby splatnosti ovplyvňuje vaše RPMN a to ovplyvňuje, akú celkovú sumu za pôžičku zaplatíte. Logicky, dĺžka doby splatnosti taktiež ovplyvňuje výšku vašej mesačnej splátky. Tu musí každý človek posúdiť sám, čo je preňho najlepšie – zvoliť si dlhšiu dobu splatnosti a platiť mesačne viac, ale za to preplatiť na celkovej sume menej, alebo si zvoliť kratšiu dobu splatnosti a platiť mesačne menej, za to však na celkovej sume preplatí viac. Voľba je vaša.

Výška poplatkov 

Pôžička si vyžaduje rôzne poplatky, ako:

  • poplatok za vybavenie pôžičky,
  • poplatok za vedenie úverového účtu,
  • poplatok za predčasné splatenie pôžičky
  • poplatok za mimoriadne splátky,
  • poplatky súvisiace s administratívnou činnosťou.

Zoznam týchto poplatkov sa dá nájsť v sadzobníku poplatkov.

Podmienky mimoriadnych splátok, predčasného splatenia úveru a vrátenia úveru

Mimoriadne splátky, predčasné splatenie úveru a sú možností, ktoré sa zídu každému. Nezáleží na tom, či ide o čiastočné alebo úplné predčasné splatenie, dôležité je vedieť, aké máte možnosti a za čo všetko si banka účtuje poplatky.

Poistenie a poistné podmienky

Poistenie pri pôžičke je dobrovoľné a väčšinou sa využíva skôr pri hypotéke. Jeho účelom je chrániť voči neschopnosti splácať pôžičku.

Pokiaľ sa už rozhodnete predsa len poistiť, vždy je potrebné, aby ste si skontrolovali poistné podmienky. Dôležité sú najmä podmienky týkajúce sa:

  • poistného plnenia – akú veľkú nesplatenú časť pôžičky poistenie pokryje
  • do akej miery a výšky poistné kryje nesplatenie
  • mesačné poplatky

Pokiaľ máte už uzavreté životné alebo rizikové poistenie, nie je potrebné, aby ste ďalšie poistenie uzatvárali aj pri pôžičke. Životné a rizikové poistenie je výhodnejšie, pretože sa viaže na všetky finančné záväzky, zatiaľ čo poistenie spojené s pôžičkou sa viaže len na danú pôžičku.

Získanie pôžičky na Slovensku je v súčasnosti veľmi rýchle a jednoduché. Požičať si môže skoro naozaj každý človek. Žiadny by však pôžičku nemal podceňovať a vziať si prvú ponuku, ktorá príde pod ruku. Výber ponuky by sa nikdy nemal uskutočniť v priebehu niekoľkých minút.