Domácnosť a Záhrada

Obal – prostriedok na prilákanie zákazníka

1798
0
Zdieľaj

Málokto z nás si uvedomuje, že obal, v ktorom sú potraviny zabalené, neslúži len na ochranu výrobku. Marketéri totiž vedia, že podvedome nakupujeme výrobky aj podľa ich balenia. Niektorí dokonca považujú obal za ďalší nástroj marketingového mixu.

Okrem ochrannej funkcie plní obal aj manipulačnú (má uľahčiť manipuláciu s produktom počas prepravy a taktiež aj počas samotného používania), komunikačnú (má prilákať pozornosť zákazníka) a tiež informačnú funkciu (má informovať zákazníka o zložení produktu, o jeho používaní a záručnej dobe).

V ostatných rokoch sa stáva trendom, že ľudia sa čoraz viac zaujímajú o to, čo jedia. Teda, čo sa vlastne v potravinárskych výrobkoch, ktoré kupujú, nachádza.

Čo všetko musí obal obsahovať

Na obale potraviny musia byť uvedené všetky kľúčové informácie. Teda názov potraviny, zoznam zložiek, látky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť vymenované v príslušnej legislatíve, množstvo zložiek alebo skupín, čisté množstvo potraviny, výživové údaje, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, ako aj meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý je za výrobok v EÚ zodpovedný. Ak je to nevyhnutné, tak aj zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia výrobku, v niektorých definovaných prípadoch krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, návod na použitie, ak je to relevantné. Tiež obsah alkoholu v % u nápojov s obsahom alkoholu vyšším než 1,2 %. Výživové údaje musia byť vyjadrené na 100 g alebo 100 ml na zadnej strane obalu. Môžu byť vyjadrené aj na jednu porciu za predpokladu, že na obale je definovaná veľkosť porcie a súčasne je na výrobku uvedený počet porcií.

Dôležitým povinným údajom na obale potravín sú alergény. Musia sa uvádzať slovne a pre lepšiu viditeľnosť musia byť na obale vyznačené odlišným spôsobom, napríklad tučným alebo podčiarknutým písmom, farebne, kurzívou, iným fontom a podobne.

Legislatíva dokonca definuje minimálnu veľkosť písma, ktorého stredná výška musí byť najmenej 1,2 mm. V prípade obalov, ktorých najväčšia plocha je menšia než 80 cm2 je stredná výška písma najmenej 0,9 mm.

Zavádzanie zákazníka

Európska legislatíva pamätá aj na to, aby boli údaje na obaloch potravín uvádzané správne. Presne určuje zakázané spôsoby označovania potravín, ktoré spotrebiteľa klamú alebo uvádzajú do omylu.

Aké obaly nás lákajú?

Podľa viacerých štúdií a prieskumov zákazníci väčšinou siahajú po potravinách, ktoré pôsobia čerstvo a pripomínajú im prírodu. Napríklad ovčí syr s obrázkom hôr a slovami koliba, farma a podobne sú vnímané pozitívnejšie ako napríklad produkt, ktorý je balený v neprirodzenom obale. Farba je taktiež veľmi dôležitá. Pokiaľ siahame po niečom zdravom, určite hľadáme prírodnú farbu. Najlepšie sa predávajú produkty, ktoré sú úplne alebo čiastočne priehľadné, takže zákazník má možnosť priamo vidieť, čo kupuje.