Domácnosť a Záhrada

Poistenie domácnosti v súčasnosti ponúka množstvo rôznych pripoistení

2389
0
Zdieľaj

Poistiť sa dnes dá takmer všetko. Poisťujete si vaše autá, zdravie, seba samého, či svojich príbuzných. Tak, ako vaše zdravie, aj váš domov, kde bývate a kde sa chcete cítiť bezpečne, si zaslúži byť chránený. Na to tu je poistenie domácnosti, ktorým si môžete poistiť skoro všetko, čo doma máte. Mnohí aj napriek tomu majú zlé informácie o tomto poistení a pri poistných udalostiach potom ostávajú zaskočení.

Na začiatku si je veľmi dôležité uvedomiť rozdiely. Zadefinovať si, v čom spočíva poistenie domácnosti a v čom, naopak, poistenie nehnuteľnosti. Veľa ľudí si práve tieto dve poistenia zamieňa a nevedia si ich priradiť.

Poistenie domácnosti vo všeobecnosti chráni všetko hnuteľné, čo doma máte. Môže ísť o koberce, dvere, šperky, elektrické spotrebiče, nábytok, šatstvo, ale aj veci osobnej potreby. Naproti tomu pod poistením nehnuteľnosti rozumieme ochranu všetkých stien budov a takisto aj stavebných súčastí domu, ako sú dvere, či podlahy.

Uzatvorením tohto poistenia si môžete poistiť vašu garáž, altánok, bazén alebo prístrešky. Niektoré poisťovne dokonca pod týmto poistením poisťujú aj palivo, ktoré je potrebné na vykurovanie konkrétnej budovy.

Okrem toho poteší, že môžete využiť a uzavrieť poistenie domácnosti aj online.

Nastavenie poistnej sumy je dôležité, robíte si to samy

Nad poistením domácnosti by nemali uvažovať len tí, ktorí obývajú nový dom či byt, ale aj majitelia starších nehnuteľností. Ak už máte svoju nehnuteľnosť poistenú, skontrolujte si ju a prehodnoťte. Čo bolo dobré pred pár rokmi, nemusí už platiť dnes. Ceny bytov a domov neustále stúpajú a takisto cena vašich šperkov, či iných vecí v dome stráca na hodnote, respektíve môže na cene stúpať. Dôležité je preto nastaviť si správnu výšku poistnej sumy, ktorú vám poisťovňa vyplatí, ak by sa stala nejaká neočakávaná udalosť.

Tu mnohí finanční poradcovia odporúčajú si svoj majetok mierne nadhodnotiť ako opak. Mnohí totiž podhodnocujú svoj majetok z dôvodu platenia nižšej poistnej sumy. To sa vám však môže vypomstiť v prípade poistnej udalosti, kedy vám poisťovňa vyplatí určitú sumu, no tá nebude stačiť na to, aby ste opravili vzniknuté škody. Práve tu mnohí ostávajú prekvapení.

Poistnú sumu si totiž volí klient sám, a preto je na vás, ako si ohodnotíte svoj majetok. Dbajte na to, aby v prípade nečakanej udalosti poistná suma zodpovedala nákladom, ktoré budú potrebné na znovu zariadenie domácnosti.

Počíta sa aj opotrebenie veci

V súvislosti s tým je ďalej dôležité aj poistenie na časovú alebo novú hodnotu. Časová hodnota znamená opotrebenie danej veci. Pri poistnej udalosti sa tak z poistného plnenia odráta práve opotrebenie. Za to poistenie na novú hodnotu vám zaručí, že v prípade poistnej udalosti bude poistné plnenie v takej výške ako náklady spojené s opravou alebo kúpou novej veci.

Proti čomu sa poisťujete?

Všetko, čo sa v domácnosti nachádza, si môžete poistiť. Proti akým rizikám sa však toto poistenie uzatvára?

Každá poisťovňa ponúka poistenie, ktoré zahŕňa iné, no ani v jednom balíčku by nemali chýbať tieto riziká. Ide o požiar, blesk, výbuch, voda z vodovodného potrubia, sneh, lavína, povodeň a ďalšie.

Existujú základné balíčky, no aj tak sa môže stať, že konkrétna poisťovňa, ktorú si vyberiete, bude ponúkať niečo iné. Je preto dôležité, aby ste dbali na to, proti čomu poisťujete svoju domácnosť. Riziká, proti ktorým sa môžete poistiť často sami nezapríčinite. Tak isto ako tie riziká, ktoré síce zapríčiníte vy, no nie preto, že by ste chceli. Ide o situácie ako napríklad vytopenie susedov.

Stať sa môže čokoľvek

Táto situácia sa vám možno stala, možno nie, no nikdy nehovorte nikdy. Stať sa to môže každému, a preto v rámci poistenia domácnosti si môžete uzatvoriť aj pripoistenie zodpovednosti za škodu. Poisťujete nielen svoj majetok, ale aj zodpovednosť za jeho držbu. Poisťujete sa tak nielen proti spomínanému vytopeniu suseda, ale aj napríklad úrazu chodca, ktorý sa pošmykol pred vaším domom.

Práve chýbajúce pripoistenie stálo mnohých nemalé financie. Buďte teda ohľaduplní hlavne k svojej peňaženke a myslite aj na pripoistenie k poisteniu domácnosti.

Môžete si uzatvoriť aj rôzne pripoistenia

Jedným z možných pripoistení je aj poistenie skla proti rozbitiu, skrat elektromotoru, pripoistiť si môžete aj bicykle, aj vtedy, ak sa nachádzajú mimo domácnosti alebo si pripoistite svoju práčku.

Toto sú ale pripoistenia, ktoré nemusí každá z poisťovní ponúkať. Je nevyhnutné, aby ste dbali na to, proti čomu bude vaša domácnosť pri konečnom uzatvorení poistenia naozaj poistená.

Predĺžená záruka

Poistenie domácnosti dnes ponúka viacero krytí, ktoré v minulosti chýbali. Týka sa najmä vašich elektrospotrebičov. Tie si totiž v rámci tohto poistenia môžete takisto poistiť. Behá vám však po rozume ich záručná doba?

Čo s ňou, ak skončí a náhodou na takomto spotrebiči nastane poistná udalosť. Vtedy je dobré myslieť dopredu. V obchodoch si pri kúpe elektrospotrebičov môžete záručnú dobu predĺžiť o niekoľko rokov. Za to si však samozrejme musíte priplatiť. V praxi ide o nemalé peniaze, a preto mnohí túto možnosť nevyužijú.

No v rámci poistenia domácnosti mnohé poisťovne ponúkajú predĺženú záruku na spomínané elektrospotrebiče a domácu elektroniku. Niektoré poisťovne dokonca v ponuke majú aj možnosť uzatvoriť si predĺženie záručnej doby ale spätne. Čo v praxi znamená, že toto predĺženie je možné aj na tie elektrospotrebiče, ktoré ste si zakúpili ešte pred uzatvorením poistenia.

Výnimky v rámci poistenia

Samozrejme, škody, ktoré ste si spôsobili doma sám, vlastnou vedomou vinou, sa v rámci poistenia nepreplácajú. Existujú aj iné výnimky, no tie už má každá poisťovňa nastavené inak.

Veľmi dôkladne si naštudujte podmienky zmluvy, dobu, na ktorú poistenie uzatvárate a takisto aj riziká, proti ktorým chcete, aby bola vaša domácnosť chránená. V budúcnosti sa vám vaša peňaženka môže odvďačiť.