Dobrá rada

Top 7 pravdivých faktov o ženách

1984
0
Zdieľaj
  1. Vnímanie farieb

Priemerný človek dokáže vnímať a rozlíšiť asi milión farieb. Ale napríklad tam, kde muži vidia obyčajnú modrú farbu, ženy hovoria o akejsi nebeskej, námorníckej, tyrkysovej, azúrovej, či dokonca aquamarínovej farbe. A vlastne dalo by sa povedať, že rozlišujú aj ďalšie farby, ktoré muži nevidia. Alebo skôr, nemajú potrebu ich rozlišovať. Za to, že vidíme farebne, vďačíme nervovým bunkám, ktoré vnímajú tri druhy farieb. A z toho sa potom skladá daný farebný obraz. Vedecky je dokázané, že práve ženy majú prekrývanie týchto jednotlivých spektier lepšie a z toho dôvodu sú schopné popísať a vidieť veľmi jemné detaily farieb. Ženy teda vidia v priemere o 20 % viac rozdielov vo farbách a tvaroch ako muži.

  1. Odolnosť voči alkoholu

Verte tomu alebo nie, ale alkohol je pre ženy nebezpečnejší ako pre mužov. Je totiž vedecky dokázané, že ženský organizmus má proti alkoholu menšiu odolnosť, a ženy preto dosahujú pri rovnakej dávke vyššiu hladinu alkoholu v krvi.

  1. Ženy menej riskujú

Je všeobecne známym faktom, že ženy v živote menej riskujú. Stačí sa napríklad pozrieť len na pomer adrenalínových športovcov medzi mužmi a ženami. To isté platí aj pri šoférovaní automobilu. Muži často preceňujú svoje schopnosti. Vedci sa domnievajú, že prístup žien k riskantným situáciám je nižší ako u mužov, a to z dôvodu zachovania ich existencie.

  1. Nadmerná starostlivosť

Často môžeme byť svedkami toho, že muži v dlhodobých vzťahoch priberajú na váhe a v niektorých prípadoch za to môžu práve ženy. Tie sa totiž postupne prepnú do režimu starostlivosti.

  1. Vzhľad na úkor pohodlia

Táto predovšetkým dámska vlastnosť nemá žiadne vedecké vysvetlenie. Možno má skôr sociálne dôvody. Spoločnosť a média totiž na ženy tlačia už od nepamäti, aby sa držali určitého štandardu. A tak ženám nezostáva nič iné, len ísť s dobou a požiadavkami súčasnosti. Zaujímavosťou však je, že vysoké opätky až do 17. storočia nosili len muži, ktorí tým dávali najavo svoje postavenie.

  1. Mozog

V priemere je ženský mozog o 9 % menší než ten mužský. To však nemá absolútne žiadnu spojitosť s inteligenciou, ale skôr ide o pomer veľkosti tela oboch pohlaví. Ženy naopak majú väčší limbický systém ako muži, čo im umožňuje viac prežívať svoje pocity a tiež ich lepšie vyjadriť. Pri komunikácii viac používajú neverbálne prostriedky, emócie a empatiu. Táto schopnosť však zároveň zvyšuje riziko vzniku depresií a to najmä v období prudkých hormonálnych zmien.

  1. Ženy žijú dlhšie

Podľa rôznych výskumov je známe, že v priemere sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži. Čo je dané tak geneticky ako aj spôsobom života, či prístupom k riziku. Ženy sa dožívajú vyššieho veku aj vďaka svojim širším spoločenským väzbám.