Zaujímavosti

Veci, ktoré by sa nemali vyhadzovať do koša

602
0
Zdieľaj
Veci, ktoré by sa nemali vyhadzovať do koša
Veci, ktoré by sa nemali vyhadzovať do koša

Ste zvyknutí hádzať akýkoľvek odpad do jedného kontajnera bez toho, aby ste sa zamýšľali nad tým, aké škody to môže spôsobiť životnému prostrediu? Aj keď vám na životnom prostredí nezáleží, zamyslite sa aspoň nad tým, aký negatívny dopad môžu mať tieto odpadky na vaše zdravie, alebo prinajmenšom poškodiť vaše súkromie. Všetky veci uvedené nižšie by sa mali buď recyklovať, alebo zlikvidovať na špeciálnych miestach, alebo sa aspoň postarať, aby sa nedostali do nesprávnych rúk.

Oblečenie

Väčšina syntetického oblečenia sa rozloží až v čase, keď ľudstvo kolonizuje Mars a bude cestovať k vzdialeným hviezdam. Dovtedy bude kontaminovať pôdu na skládkach. Je jasné, že raz sa akékoľvek oblečenie opotrebuje natoľko, že ho nemožno obliecť. Kým sa však oblečenie opotrebuje, môže poslúžiť dobrej veci. Stačí zozbierať všetko, čo nepotrebujete, ale hodí sa na nosenie a darovať na charitu. Roztrhané veci možno darovať niektorým útulkom pre zvieratá.

Batérie

Batéria je zložená z niekoľkých prvkov. Spravidla sú to z environmentálneho hľadiska dosť nebezpečné materiály, ktoré pri nesprávnej likvidácii infikujú všetko naokolo, doslova spália pôdu. Mimochodom, batérie môžu spôsobiť požiar. Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa to stalo uprostred obrovskej kopy odpadu. Dnes už aj v malých mestách nájdete miesta kde sa zbierajú batérie na recykláciu. Nebuďte leniví a zaneste ich tam.

Nepoužité alebo expirované lieky

Čo sa stane ak vyhodíte lieky do koša alebo do odpadu? Problém je v tom, že lieky sa rozpúšťajú, prechádzajú do pôdy a podzemných vôd. Len si predstavte, koľko antibiotík už napĺňa rieky a jazerá a mení ich na akési inkubátory pre rastúce superbaktérie. Pritom stačí takéto lieky zaniesť späť do lekárne a tam skôr či neskôr zájde každý z nás.

Dokumentácia

Patria sem zmluvy, potvrdenia, pošta a iné dokumenty obsahujúce osobné informácie. Mnoho ľudí jednoducho vyhodí skeny pasov a iných dôležitých dokumentov do koša bez toho, aby sa obťažovali ich roztrhať alebo dokonca zakryť osobné údaje. Je lepšie to nerobiť. Predtým, ako vyhodíte akýkoľvek dôležitý dokument, roztrhajte ho na malé kúsky alebo si údaje aspoň vytieňujte fixkou.

Elektronika

Takéto veci sa musia likvidovať na špeciálne určených miestach. Patria sem akékoľvek domáce spotrebiče, ale najmä také, ktoré obsahujú batérie, ako sú staré smartfóny, notebooky a iné zariadenia. V doskách zariadení je tiež veľa nebezpečných prvkov, napríklad olovo a chróm. Domáce spotrebiče môžete zlikvidovať vďaka špeciálnych programov v elektro obchodoch, pričom obvykle získate zľavu na nový prístroj, alebo na recyklačných miestach.

Sklenené črepy a iné ostré predmety

Tu, rovnako ako v prípade dokumentov, nie je nič zlé na recyklácii s iným odpadom, ale je tu jedno upozornenie. Ostré predmety sú totiž nebezpečné pre ostatných a pri likvidácii môžu spôsobiť zranenie, preto sa oplatí zabaliť ich do niečoho mäkkého, aby sa o ich okraje nikto neporezal.

Striekačky s ihlami

Lekárske striekačky a ihly sú epidemiologicky nebezpečný odpad. Preto, ak si napríklad podávate lieky cez injekcie, použitú injekčnú striekačku by ste nemali vyhadzovať do bežného odpadu. Zdravotnícky materiál je najlepšie likvidovať vo vyhradených priestoroch, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v nemocniciach a na klinikách prípadne v lekárňach.