Zaujímavosti

Vedci zistili, odkiaľ pochádzajú slovenskí Rómovia

1671
0
Zdieľaj
Vedci zistili, odkiaľ pochádzajú slovenskí Rómovia

Sčítanie ľudu sa pravdepodobne vykonávalo na našom území už v stredoveku a možno ho teda oprávnene považovať za najstarší druh štatistiky. Súpisy v Uhorsku sa začali už v roku 1784. Prvé moderné sčítanie ľudu sa uskutočnilo v roku 1869. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v máji 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo iba 105,7 tisíc obyvateľov. V skutočnosti je však na Slovensku Rómov omnoho viac. Ich počet sa odhaduje až na 440 tisíc. Otázka identity pre toto etnikum býva často nejasná. Môže byť človek Róm a Slovák zároveň?

Tmavá pleť Rómov indikuje, že ich pôvod treba hľadať mimo európskych hraníc. Najprv sa ich história rekonštruovala z rôznych útržkov a zmienok v písomnostiach, nakoľko sami nezachovali veľa písomných prameňov a dôkazov. Pravdou je, že ich históriou sa dlho nikto nezaoberal. Navyše dôvodom pre malé množstvo dát môže byť aj skutočnosť, že predstavovali chudobné, nízko postavené vrstvy obyvateľov, presúvajúcich sa z miesta na miesto, živiacich sa remeslami ako kováčstvo, hrnčiarstvo, košikárstvo, spracúvanie dreva a kože, alebo tým, čím sú dodnes známi – hudbou a tancom. S nástupom stále dokonalejšej genetickej technológie však mohli vedci postupne analyzovať genetickú históriou všetkých Európanov.

Keďže sa pôvodne predpokladalo, že toto značne rozptýlené etnikum pochádza z Egypta, rozšírilo sa pomenovanie „Gypsies“ (zo slova „Egypciens“). Dnes je už ale považované za hanlivé.

Ich skutočným domovom bola severozápadná India

K tomuto faktu dospeli vedci na základe štúdií, v ktorých porovnávali vzorky DNA rómskych mužov z Európy so vzorkami tisícov Indov z celého subkontinentu. Porovnaných bolo celkom vyše 10 000 exemplárov, okrem iného od príslušníkov 214 rôznych indických etnických skupín. Európski Rómovia sú údajne potomkami indickej kasty nazývanej Nedotknuteľní. Títo predstavovali najnižší stupeň stavovsko-kastovej hierarchie v Indii.

Hinduistické tradície a pravidlá hovoria o tom, že ľudia sa ako Nedotknuteľní rodia ako trest za to, že páchali hriechy v minulých životoch. Kastovanie je síce v Indii zakázané od roku 1950, no aj v súčasnosti tam diskriminácia a rozdeľovanie ľudí na lepších a horších pretrváva. Táto vrstva obyvateľstva je zvyčajne vyháňaná z chrámov, nie je im dovolené vstupovať do domov ľudí z vyšších kást. Diskriminovaní Nedotknuteľní môžu v Indii vykonávať iba tie najhoršie povolania.

Prapredkovia dnešných Rómov sa podľa vedcov začali sťahovať do Európy okolo roku 1000 nášho letopočtu. Najskôr odchádzali na územie dnešného Pakistanu a neskôr sa dostali aj do Európy a Severnej Ameriky. Dôvodom na odchod z Indie mohlo byť pravdepodobne aj šírenie islamu v tejto oblasti alebo vojnové konflikty.