Životný štýl

Viete, čo všetko vás čaká počas zakladania s.r.o.?

56
0
Zdieľaj
Viete, čo všetko vás čaká počas zakladania s.r.o.?

Idea založenia s.r.o. môže stroskotať na tom, že pri zakladaní nebudete postupovať správne. Jednotlivé kroky na seba nadväzujú a všetky právne náležitosti musia spĺňať zákonom dané parametre. Istotu, že založenie s.r.o. prebehne v súlade s legislatívou, máte len vtedy, keď sa obrátite na odborníkov – na firmu, ktorá sa zaoberá zakladaním eseročiek. Daná firma za vás vybaví všetky nasledujúce úkony.

Kto založiť eseročku nemôže

Môžete si najať akokoľvek etablovanú firmu, ale ak nebudete spĺňať podmienky na založenie s.r.o., tak neuspejete. Zakladateľ spoločnosti t.j. spoločník nesmie mať nedoplatky na sociálnom zabezpečení, nesmie byť voči nemu vedená exekúcia a pozor tiež na dlhy na daňovom úrade. Samozrejmosťou je trestná bezúhonnosť.

Výber mena a sídla spoločnosti

Meno vašej firmy vás bude sprevádzať počas celého podnikania. Myslite na to, aby bolo ľahko zapamätateľné a vystihovalo podstatu firmy. Meno novej spoločnosti sa nemôže zhodovať s už existujúcou. Za sídlo spoločnosti si môžete zvoliť vašu domácu adresu alebo miesto s povolením vlastníka nehnuteľnosti.

Predmety podnikania

Pre založenie s.r.o. je nutné vybrať zo zoznamu predmety podnikania na živnostenskom úrade. Voľné živnosti je možné zapísať bez preukázania spôsobilosti či vzdelania. Naopak remeselné a viazané si vyžadujú adekvátnu dokumentáciu. Živnosti sa zapisujú resp. ohlasujú na príslušnom živnostenskom úrade, ktoré je zároveň jednotným kontaktným miestom.

Zakladacie listiny

Založenie eseročky je možné na základe spísania spoločenskej zmluvy alebo zakladacích listín. Súčasťou týchto dokumentov je tiež vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov na účet v banke, podpisové vzory a formulár pre zápis spoločnosti do obchodného registra. Všetky dokumenty a podpisy musia byť overené notárskou pečiatkou.

Zápis do obchodného registra

Posledným krokom je podanie návrhu na zápis eseročku do obchodného registra. Návrh je možné realizovať len elektronicky buď už pri zápise živnosti v jednotnom kontaktom mieste, alebo na stránke slovensko.sk.. Súčasťou návrhu je úhrada súdneho poplatku vo výške 150 €. Celý proces založenia eseročky trvá približne dva týždne, ale dá sa urýchliť kúpou založenej ready made s.r.o., čo vám umožní podnikať ihneď po podpise zmluvy.